Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Category > मौजुदा कानूनहरु > नीतिहरु

1.अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३

2.औद्योगिक नीति, २०६७

3.कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३

4.जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७

5.जलविद्युत विकास नीति, २०५८

६.जैविक प्रविधि नीति, २०६३

७.दूरसञ्चार नीति, २०६०

8.पर्यटन नीति, २०६५

9.राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति, २०५२

10.राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१

11.राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७

12.राष्ट्रिय परमाणु नीति, २०६४

13.राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६८

१४.राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६

१५.राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९

16.राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०५९

17. राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८

18. लागुऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०६६

19. लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३

20.वाणिज्य नीति, २०६५

21. विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१

22. विदेशी लगानी र एकद्वार नीति, २०४९

23.विशेष शिक्षा नीति, २०५३

24. वैदेशिक सहायता नीति, २०५९

25.श्रम तथा रोजगार नीति, २०६२

26.सिंचाइ नीति, २०६०

27.सूचना प्रविधि नीति, २०६७

28.स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१