Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची-५ नियम १५ सँग सम्बन्धित)

प्रवेश वा प्रस्थान स्थल :-

भिसा लिई प्रवेश गर्नु पर्ने विदेशीहरूको प्रवेश तथा प्रस्थान स्थल देहाय बमोजिम हुनेछन् :–
(क) काँकडभिटृा, झापा ।
(ख) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं ।
(ग) कोदारी, सिन्धुपाल्चोक ।
(घ) वीरगंज, पर्सा ।
(ङ) बेलहीया, सुनौली, रुपन्देही ।
(च) जमुनाहा, नेपालगंज बांके ।
(छ) मोहना, धनगढी कैलाली ।
(ज) गड्डाचौकी, महेन्द्रनगर कंचनपुर ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.