Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

डाउन्लोड लिंक्स > पुराना कानून संग्रह

पुराना कानून संग्रह > संविधान

Ser.Noसंविधानहरु
1नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
2नेपाल अन्तरीम शासन विधान,२००७
3नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५
4नेपालकाे संविधान, २०१९
5नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७
6नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

पुराना कानून संग्रह > ऐन

Ser.Noऐन
1अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३
2अाकस्मिक काेष एेन, २०१६
3औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम ऐन, २०३९
4आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८
5आयकर ऐन, २०३१
6आय र कर व्यवस्थापन ऐन, २०१६
7आर्थिक ऐन, २०६३
8आर्थिक ऐन, २०६५
9आर्थिक ऐन, २०६६
10आर्थिक ऐन, २०६७
11आर्थिक ऐन, २०६८
12औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८
13ओद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९
14औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम ऐन, २०३९
15केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३
16कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३
17करार एेन, २०५६
18करार सम्बन्धी ऐन, २०२३
19कालोबजार ऐन, २००८
20कृषि विकास बैङ्क ऐन, २०२४
21कोर्ट फी ऐन, २०१७
22खाद्यान्न सञ्चय निवारण ऐन, २००८
23गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
24गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३
25गाली र बेइज्जत एेन, २०१६
26घर जग्गा कर एेन, २०१९
27घर जग्गा बहाल कर ऐन, २०२३
28जनगणना ऐन, २००९
29जन प्रतिनिधित्व ऐन, २०१५
30दूरसञ्चार एेन, २०४८
31निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
32न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन बनेको ऐन, २०६७
33मुलुकी एेन, २०२०
34उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
35रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२०
36राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७०
37लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३
38विदेशी लगानी कर ऐन,२०१९
39सम्पत्ति कर एेन, २०४७
40उच्च-माध्यमिक-शिक्षा-ऐन-२
41निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७०
42पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३
43लगानी बोर्ड ऐन, २०६८
44विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९
45बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८
46राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन,२०७०
47लेखा परीक्षाण एेन, २०४८

पुराना कानून संग्रह > नियम

Ser.No नियम
1 अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४
2अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९
3अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली, २०३९
4 आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६०
5 आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७
6आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण, नियन्त्रण) नियमावली, २०५१
7आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६
8उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६
9उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७/a>
10ओजोनतहलाई नष्ट गर्ने पदार्थको उपभोग (नियन्त्रण) नियमावली, २०५७
11आयकर नियमावली, २०५९
12औषधि जाँचबुझ तथा निरीक्षण नियमावली, २०४०
13औषधि दर्ता नियमावली, २०३८
14औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७
15औषधि स्तर नियमावली, २०४३
16 कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली, २०६७
17करार सेवा नियमहरू, २०२६
18कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी नियमहरू, २०४०
19खनिज सर्भेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू, २०२४
20खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०४४
21कारागार नियमावली, २०२०
22खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण नियमहरू, २०३३
23खाद्य नियमावली, २०२७
24गैर सैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) नियमहरू, २०२४
25गैर सैनिक हवाई उडान नियमावली, २०५२
26गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२१
27गोरखापत्र छापाखानाको कार्यविधि नियमहरू, २०१५
28घर जग्गा कर नियमहरू, २०२०
29चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७
30चिठ्ठा नियमावली, २०२७
31चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३०
32छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६०
33छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९
34जनप्रतिनिधित्व नियमावली, २०१५
35जलयात्रा नियमावली, २०६३
36जलस्रोत नियमावली, २०५०
37जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरूको सेवाको शर्त) नियमावली, २०५१
38जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२
39दाना पदार्थ नियमावली, २०४१
40दूरसञ्चार नियमावली, २०५४
41नगर विकास कोष नियमावली, २०५४
42नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६८
43निकासी पैठारी नियमहरू, २०३४
44निजामती सेवा नियमावली, २०५०
45निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६
46नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४०
47नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१
48नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली, २०२८
49नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४
50नेपाल वायुसेवा निगम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६१
51नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८
52 नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०
53नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२
54नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९
55नेपाल सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०६४
56नेपाल सैनिक (पाइनियर गण) भर्ना नियमहरू, २०२०
57नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् नियमावली, २०५६
58नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५
59नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारवाही) नियमावली, २०२३
60नेपाली सेनाको बेकम्बा वा वेचल्तीका नियन्त्रित सामान मिन्हा र रद्दी गर्ने नियमहरू, २०२६
61नेपाली सेना (दैनिक तथा भ्रमण भत्ता) नियमावली, २०३३
62नेपाली सैनिक अल्पसेवा नियमावली, २०४१
63नेपाली सैनिक विमान संभार समूह नियमावली, २०४२
64न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०५६
65पर्वतारोहण सम्वन्धी नियमावली, २०५९
66पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६
67पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८
68पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली, २०४१
69पेट्रोलियम नियमावली, २०४१
70प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०४८
71प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०४६
72प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१
73प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९
74प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४
75प्रशासकीय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमहरू, २०४२
76प्रशासकीय कार्य फछ्र्यौट नियमहरू, २०२६
77प्रहरी कर्मचारीको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता नियमहरू, २०२७
78प्रहरी नियमावली, २०४९
79प्रहरी पहरा गण गठन नियमावली, २०६४
80प्रहरी प्राविधिक नियमावली ,२०५८
81प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४
82प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६
83बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३
84बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१
85बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२
86बिमा नियमावली, २०४९
87बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०३१
88बोनस नियमावली, २०३९
89भन्सार नियमावली, २०६४
90भन्सार नियमावली, २०२६
91भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति (विशेष व्यवस्था) नियमावली, २०५९
92भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१
93भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४
94मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०५२
95मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९
96मालपोत नियमावली, २०३६
97मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३
98मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७०
99युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५
100रङ्गशाला (बहाल) नियमहरू, २०१८
101राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३
102राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३०
103राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था नियमहरू, २०२४
104राष्ट्र ऋण नियमावली, २०५९
105राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३०
106राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२
107राष्ट्रिय शिक्षा समिति नियमहरू, २०२९
108राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०४८
109 लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७
110वन नियमावली, २०५१
111वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
112विद्युत नियमावली, २०५०
113विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५०
114विफर नियन्त्रण नियमावली, २०२३
115 विमानस्थल दस्तुर नियमावली, २०३८ खारेज गर्ने नियमावली, २०६७
116वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४
117व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५
118शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५
119शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७
120शिक्षा (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७१
121 शिक्षा (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६७
122 शिक्षा (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६७
123शिक्षा नियमावली, २०५९
124श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली, २०५३
125श्रम नियमावली, २०५०
126श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०१५
127श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०३८
128श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०४७
129श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०५७
130संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७
131संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४
132सम्पत्ति कर नियमहरू, २०१७
133सम्पत्ति शुद्धीकरण ( मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६
134सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियम, २०१३
135सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७
136 सरकारी कार्यालय (निरीक्षण) नियमावली, २०२६
137सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५
138सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९
139 सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४
140सशस्त्र प्रहरी (प्राविधिक समूह) नियमावली, २०६७
141सहकारी नियमावली, २०४९
142सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८
143सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
144सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१२
145सिंचाइ नियमावली, २०५६
146सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५
147 सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५
148सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
149सेना प्राड विवाक (भर्ना, बढुवा र सेवा शर्त) नियमहरु, २०२९
150सैनिक उपचारिका नियमावली, २०४९
151सैनिक नयाँ भर्ना नियमहरू, २०१९
152सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६
153सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९
154सैनिक बिदा नियमहरू, २०१९
155 सैनिक (हवाई परिवहन) नियमावली, २०३०
156स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६
157 स्वास्थ्यकर (धुम्रपान तथा मदिरा दस्तुर) कोष नियमावली, २०५१
158 हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६
159हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६
160हुलाक नियमावली, २०२०
161हुलाक बचत बैङ्क नियमावली, २०३३
162होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४
163होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८
164जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२
165संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७०
166नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४

पुराना कानून संग्रह > ऐतिहासिक दस्तावेज

Ser.No ऐतिहासिक दस्तावेज
1उजीरसिँह थापाको जंगी तथा निजामती स्थिति बन्देज, १८७९
2गोर्खापत्रमा के छाप्न हुने के छाप्न नहुने, १९५८
3जग्गाको क्षेत्रफल लेख्ने पुरानाे तरिका
4जङ्गल र सीमाना सम्बन्धी सवाल, १८८५
5जयस्थिति मल्लको सुधार
6राजा जयस्थिति मल्लद्वारा बनाउन लगाइएको कानून, १४३६
7नेपाल बैंक कानून, १९९४
8नेपाल विवाह बिल, २०११
9जग्गाको जाँच सम्बन्धी रूक्का, १८४८
10पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य-उपदेश
11महेन्द्र मल्लको स्थिति
12१९८८ / १९९३ / १९९९ सालको यसरी निरुत्साहित गरियो मृत्युदण्ड कार्यान्वयनलाई
13रणबहादुर शाहको कानूनी बन्दाेबस्त
14राजेन्द्रको न्यायिक बन्दनेबस्त, १८८३
15रामशाहको कचहरीको मर्यादा
16सतीप्रथा नियन्त्रण गर्ने १९४४ सालको इस्तिहार
17सवारीको रुल, १९८७
18

पुराना कानून संग्रह > अध्यादेश

Ser.No अध्यादेशहरु
1आर्थिक अध्यादेश, २०६९
2नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
3नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९
4निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९
5निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
6आर्थिक अध्यादेश, २०७०
7पारस्परिक कानूनी सहायता अध्यादेश, २०६९
8 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७४
9बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९
10राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७०
11राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश
12राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४
13विनियोजन अध्यादेश, २०६९
14विनियोजन अध्यादेश, २०७०
15सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९
16संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७०
17सपुर्दगी अध्यादेश, २०६९
18सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७०

पुराना कानून संग्रह > गठन आदेश

Ser.Noगठन आदेश
1इनरुवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
2ईलाम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
3उदयपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
4ओखलढुङ्गा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
5कटारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
6कलैया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
7कालिकोट अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
8खाँदवारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
9गुलरीया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
10गोरखा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
11गौर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
12चौतारा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
13जनकपुर अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) अादेश, २०४५
14जलेश्वर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
15जाजरकोट अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
16जोमसोम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
17टीकापुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
18डडेल्धुरा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
19डोटी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
20डोल्पा अस्पताल विकास समिति (गठन)आदेश, २०६९
21तम्घास अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
22ताप्लेजुङ्ग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
23तेह्रथुम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
24तौलिहवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
25दमौली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
26दार्चुला अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
27दिक्तेल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
28दैलेख अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
29धनकुटा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
30
धादिङ्ग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
31धौलागिरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८
32पर्वत अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
33प्यूठान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
34परासी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
35पाल्पा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
36पोखरीया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
37पाँचथर अस्पताल विकास समिति (गठन)आदेश, २०६२
38
फाप्लु अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
39बझाङ्ग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
66सल्यान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
40बन्दीपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
41बाजुरा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
42बैतडी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
43भक्तपुर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०५९
44भरतपुर अस्पताल विकास समिति (गठन ) आदेश, २०५९
45भैरहवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
46भोजपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
47म्याग्दी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
48मनाङ अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
49मलंगवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
50महाकाली अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) अादेश, २०४५
51मेची अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) अादेश, २०४५
52मंगलसेन अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
53रङ्गेली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
54रसुवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
55राप्ती अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८
56राप्ती उप–क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८
56रुकुम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
57रामेछाप अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
58रोल्पा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
60लाहान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
61लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५
62शिवराज अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
63स्याङ्जा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
64सगरमाथा अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५
69सेती अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५
68सिराहा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
65सन्धिखर्क अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
67सिन्धुली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
70हुम्ला अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
71हेटौंडा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
72त्रिशुली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
73विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९