Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Book.csv.xlsx

[[“”,””,””,””],[“S.N”,”State No. 1″,”S.N”,”State No. 2″],[“1″,”Taplejung”,”1″,”Saptari”],[“2″,”Panchthar”,”2″,”Siraha”],[“3″,”Ilam”,”3″,”Dhanusa”],[“4″,”Sankhuwasabha”,”4″,”Mahottari”],[“5″,”Tehrathum”,”5″,”Sarlahi”],[“6″,”Dhankuta”,”6″,”Rautahat”],[“7″,”Bhojpur”,”7″,”Bara”],[“8″,”Khotang”,”8″,”Parsa”],[“9″,”Solukhumbu”,””,””],[“10″,”Okhaldhunga”,””,””],[“11″,”Udayapur”,””,””],[“12″,”Jhapa”,””,””],[“13″,”Morang”,””,””],[“14″,”Sunsari”,””,””]]