मौजुदा कानून

मौजुदा कानून > ऐन

Ser. Noऐनडाउनलोड गर्नुहोस्
1अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
2अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३
3अध्यागमन ऐन, २०४९
4अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी एेन, २०७५
5अन्तःशुल्क ऐन,२०५८
6अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४०
7अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५
8अन्तर–सरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन, २०७४
9अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२
10अन्तर्राष्ट्रिय विकास एसोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०१९
11अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४
12अभिलेख संरक्षण एेन, २०४६
13अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४
14आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५
15आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४
16आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८
17आन्तरिक हुलाक वस्तु (बीमा गर्ने) ऐन, २०१९
18आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९
19आय टिकट दस्तुर ऐन,२०१९
20आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५
21आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
22आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७
23आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२
24आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४
25आयकर ऐन,२०५८
26आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५
27उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१
28उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४
29उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५
30ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५
31औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
32औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३
33औषधि ऐन, २०३५
34कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८
35कम्पनी ऐन, २०६३
36कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८
37कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९
38काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५
39कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४
40कर्मचारी समायाेजन एेन, २०७५
41कारागार ऐन, २०१९
42कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) एेन , २०७०
43काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८
44कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३
45कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१
46कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
47केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५
48केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
49केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३
50कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
51क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
52खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२
53खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१
54खाद्य एेन, २०२३
55खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३
56खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐन, २०६३
57खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५
58खाेप एेन, २०७२
59खेलकुद विकास ऐन, २०४८
60गरीवी निवारण काेष ऐन, २०६३
61गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९
62गुठी संस्थान ऐन, २०३३
63गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४
64गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५
65घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६
66चन्दा एेन, २०३०
67चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६
68चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३
69चिठ्ठा ऐन, २०२५
70छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१
71छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८
72जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९
73जग्गा प्राप्ति एेन, २०३४
74जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
75
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३
76जलचर संरक्षण एेन, २०१७
77जलस्राेत एेन,२०४९
78जातीय तथा अन्य छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८
79जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६
80जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३
81जाँचबुझ अायाेग एेन, २०२६
82झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८
83ट्रेड युनियन एेन, २०४९
84तथ्याङ्क एेन, २०१५
85त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९
86थारू आयाेग ऐन,२०७४
87राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन,२०७४
88दाना पदार्थ एेन, २०३३
89दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३
90दूरसञ्चार ऐन, २०५३
91धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३
92नगर विकास ऐन, २०४५
93नगर विकास काेष ऐन, २०५३
94नागरिक लगानी काेष ऐन, २०४७
95निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
96निक्षपे तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३
97निजामती सेवा ऐन, २०४९
98निजीकरण एेन, २०५०
99निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
100निर्माण व्यवसाय एेन, २०५५
101निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
102निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३
103निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३
104निवृत्तभरण कोष एेन, २०७५
105नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५
106नेपाल ऐजेन्सी ऐन, २०१४
107नेपाल कानून अायाेग, २०६३
108नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०
109नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०
110नेपालको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन, २०२७
111नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८
112 नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६
113नेपाल खुला विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७३
114नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७
115नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३
116नेपाल ट्रष्ट एेन, २०६४
117नेपाल नर्सिङ्ग परिषद् ऐन, २०५२
118नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३
119नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
120नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३
121नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५
122नेपाल पानी जहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन, २०२७
123नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०
124नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४
125नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९
126नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७
127नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०
128नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४
129नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९
130नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८
131नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
132नेपाल विशेष सेवा एेन, २०४२
133नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३
134नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४
135नेपाल सन्धि ऐन, २०४७
136नेपाल स्काउट एेन, २०५०
137नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७
138नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३
139नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३
140नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१
141नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४
142नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३
143न्याय परिषद ऐन, २०७३
144न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
145न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३
146न्यायिक काेष एेन, २०४३
147पर्यटन एेन, २०३५
148पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४
149पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५
150पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
151पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४
152पानी कर ऐन, २०२३
153पानी जहाज दर्ता एेन, २०२७
154पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०
155 पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३
156पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२
157पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०
158पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
159प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
160प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३
161प्रतिलिपि अधिकार एेन, २०५९
162प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३
163प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७४
164प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
165प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४
166प्रमाण ऐन, २०३१
167प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
168प्रहरी ऐन, २०१२
169प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४
170प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
171प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५
172प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८
173फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८
174फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
175वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४
176बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
177बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६
178बाेनस ऐन, २०३०
179बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
180बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
181बीउ बिजन ऐन, २०४५
182बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
183बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८
184बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३
185बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४
186ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१८
187भन्सार ऐन, २०६४
188भवन एेन, २०५५
189भाषा आयाेग ऐन, २०७४
190भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२
191भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९
192भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
193मतदाता नामावली ऐन, २०७३
194मदिरा ऐन, २०३१
195मधेशी आयोग ऐन, २०७४
196मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
197मध्यस्थता ऐन, २०५५
198मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९
199महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९
200महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२
201राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेग ऐन, २०६८
202मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
203मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५
204मालपाेत ऐन, २०३४
205मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन, २०६३
206मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
207मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
208मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
209मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
210मुस्लिम आयाेग ऐन, २०७४
211मूल्य अभिवृध्दि कर ऐन, २०५२
212मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८
213यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३
214योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
215राजनीतिक दल सम्बन्धी एेन, २०७३
216राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४
217राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१
218राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
219राज्य रजौटा ऐन, २०१७
220राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४
221राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४
222राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७६
223राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९
224राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४
225राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४
226राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५
227राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९
228राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८
229राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
230राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८
231राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३
232राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९
233राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९
234राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अायोग ऐन, २०७४
235राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५
236राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४
237 राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२
238राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९
239राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४
240राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०७५
241राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९
242राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७
243राहदानी ऐन, २०७६
244राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७
245रेडियाे ऐन, २०१४
246रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
247लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३
248लाेक सेवा अायाेग एेन,२०६६
249लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९
250लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३
251लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२
252लेखा परीक्षाण एेन, २०७५
253वन ऐन, २०७६
254वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी एेन, २०७४
255वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
256विकास समिति ऐन, २०१३
257वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
258विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
259विदेशी राज्य र कुटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७
260विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
261विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९
262विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
263विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८
264विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
265विद्युत ऐन, २०४९
266विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४
267विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
268विफर नियन्त्रण ऐन,२०२०
269विभूषण ऐन, २०६४
270विमा ऐन, २०४९
271विरूवा संरक्षण ऐन, २०६४
272विशेष अदालत ऐन, २०५९
273विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
274विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०
275विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८
276वी.पी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३
277वी. पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
278वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५
279बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५
280वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
281बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२
282स‌ंघीय–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४
283शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७
284शिक्षा ऐन, २०२८
285श्रम ऐन, २०७४
286श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१
287संक्रामक राेग एेन, २०२०
288संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८
289संघीय आकस्मिक कोष ऐन, २०७४
290संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३
291संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३
292संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६
293संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४
294संस्थान ऐन, २०२१
295संस्था दर्ता ऐन, २०३४
296सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३
297सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
298सञ्चार संस्थान एेन, २०२८
299सडक बाेर्ड एेन, २०५८
300सपुर्दगी ऐन, २०७०
301समाज कल्याण ऐन, २०४९
302सर्वाेच्च अदालत ऐन, २०४८
303सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
304सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८
305सहकारी ऐन, २०७४
306सामयिक कर असुल ऐन,२०१२
307सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
308सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५
309सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
310सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१
311सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६
312सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
313सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३
314सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
315सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
316सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८
317सैनिक एेन, २०६३
318सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४
319स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५
320स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३
321स्थानीय प्रशासन एेन, २०२८
322स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
323स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन, २०७४
324स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६
325स्वास्थ्य बीमा एेन, २०७४
326हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९
327होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३
328हुलाक एेन, २०१९
329संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
330सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५
331साझेदारी ऐन, २०२०
332सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
333सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन, २०७३
334नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५
335भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५
336प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५
337मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५
338नेपाल राष्ट्र बैंङ्क ऐन, २०५८
339भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
340विनियोजन ऐन, २०७६
341ऋण तथा जमानत ऐन, २०७५
342आर्थिक ऐन, २०७६
343भूउपयोग ऐन, २०७६
344सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६
345प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६
346विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६

मौजुदा कानून > नियम

Ser.Noनियम
1अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९
2अचल सम्पत्ति अधिग्रहण नियमहरू, २०१६
3अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४
4आन्तरिक हुलाक वस्तु बीमा गर्ने नियमहरू, २०१९
5अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसिल नियमहरू, २०२६ लाई खारेज गर्ने नियमहरू गर्ने नियमहरू, २०२८
6अध्यागमन नियमावली, २०५१
7 अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९
8अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१
9अभिलेख संरक्षण नियमावली, २०६३
10अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली, २०३९
11आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६०
12आकस्मिक कोष नियमावली, २०३१
13आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८
14आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७
15आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण, नियन्त्रण) नियमावली, २०५१
16आयकर नियमावली, २०५९
17आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४
18उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१
19उच्च अदालत नियमावली, २०७३
20उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६
21उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७
22ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१
23एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०
24 एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरू, २०१९
25ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थको उपभोग (नियन्त्रण) नियमावली, २०५७
26औद्योगिक पुनरुत्थान कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०६४
27औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६
28औषधि जाँचबुझ तथा निरीक्षण नियमावली, २०४०
29औषधि दर्ता नियमावली, २०३८
30औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७
31औषधि स्तर नियमावली, २०४३
32कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४
33कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५
34कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली, २०६७
35करार सेवा नियमहरू, २०२६
36कर्मचारी समायाेजन नियमावली, २०७४
37काठमाडौं गोस्वारा भन्सारको नाउँको सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३
38काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८
39कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५
40कारागार नियमावली, २०२०
41कार्य सञ्चालन कोष नियमावली, २०५२
42कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी नियमहरू, २०४०
43कुमारी चोक हिसाब जाँच नियमहरू, २०१८
44केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७०
45केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३
46क्यासिनाे नियमावली, २०७०
47क्षतिपूर्ति नियमहरु, २०२०
48खनिज सर्भेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू, २०२४
49खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०४४
50खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण नियमहरू, २०३३
51खाद्य नियमावली, २०२७
52खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६
53खानेपानी नियमावली, २०५५
54खानेपानी सेवा महसुल (असुल उपर गर्ने) नियमावली, २०५०
55 गवाही स्रेस्ता सम्बन्धी नियम, २०१५
56गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६
57गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने नियमहरु, २०२४
58गैर सैनिक हवाई उडान नियमावली, २०५२
59गैर सैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) नियमावली, २०७१
60गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२१
61गोरखापत्र छापाखानाको कार्यविधि नियमहरू, २०१५
62घर जग्गा कर नियमहरू, २०२०
63घर जग्गा बहाल कर नियमावली, २०२४
64 घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७
65चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७
66चिठ्ठा नियमावली, २०२७
67चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज निमावली, २०३०
68चयाबगान सम्बन्धी श्रम नियमावली, २०५०
69छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६०
70छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९
71जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८
72जग्गा प्राप्ति नियमहरु, २०२६
73जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४
74जलचर ठेक नियम, २०१९
75जलयात्रा नियमावली, २०६३
76जलस्रोत नियमावली, २०५०
77जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५०
78जिल्ला अदालत सम्बन्धी नियमावली, २०७५
79जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरूको सेवाको शर्त) नियमावली, २०५१
80ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
81ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी नियमावली, २०६२
82ट्रेड युनियन नियमावली, २०५०
83तथ्याङ्क नियमहरू, २०४१
84दाना पदार्थ नियमावली, २०४१
85दामासाही सम्बन्धी नियमावली, २०६४
86दूध खाने बालक (पालन पोषण व्यवस्था) नियमहरू, २०२०
87दूरसञ्चार नियमावली, २०५४
88धनादेश नियमावली, २०३१
89 धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५०
90नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली, २०३२
91नगर विकास कोष नियमावली, २०५४
92नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६८
93नाट्यशाला (बहाल नियन्त्रण) नियमहरू, २०१७
94निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४
95निजामती कर्मचारी योगदान कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६९
96निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२
97निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५
98निजामती सेवा नियमावली, २०५०
99निजामती सेवा नियमावली, २०५० काे अनुसूचीहरु
100निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ /a>
101निर्वाचन आयोग नियमावली, २०७३
102स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६
103नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१
104नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१
105नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०
106नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४०
107नेपाल ट्रष्ट नियमावली, २०६५
108नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, २०५८
109नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३
110नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१
111नेपाल परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी नियमहरू, २०६८
112नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली, २०५५
113नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०
114नेपाल फार्मेसी परिषद नियमावली, २०५९
115नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४
116नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१
117नेपाल वायुसेवा निगम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६१
118नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८
119नेपाल विविध सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०
120नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०
121नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
122नेपाल सैनिक (पाइनियर गण) भर्ना नियमहरू, २०२०
123नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् नियमावली, २०५६
124नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५
125नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली, २०२८
126नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारवाही) नियमावली, २०२३
127नेपाली सेनाको बेकम्बा वा वेचल्तीका नियन्त्रित सामान मिन्हा र रद्दी गर्ने नियमहरू, २०२६
128नेपाली सेनाको बेकम्मा वा बेचल्तीका सामानहरु हटाउने व्यवस्था नियमहरु, २०२२
129नेपाली सेना, लेखा समूह (गठन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०५७
130नेपाली सैनिक अल्पसेवा नियमावली, २०४१
131नोटरी पब्लिक सम्बन्धी नियमावली, २०६३
132न्याय परिषद् नियमावली, २०७४
133न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४
134न्याय सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७
135पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९
136पशु बधशाला र मासु जाँच नियमावली,२०५७
137पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६
138पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०७०
139पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली, २०४१
140पेट्रोलियम नियमावली, २०४१
141प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५
142प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१
143प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण नियमावली, २०६६
144प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली,२०७४
145प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४
146प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३
147प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९
148प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४
149प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१
150प्रहरी नियमावली, २०७१
151प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४
152प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६
153प्राथमिक पाठशालाका कर्मचारीहरूको तलब मसलन्द इत्यादि दिने र खर्च लेख्ने नियमहरू, २०२१
154प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली, २०५१
155प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९
156फरेष्ट इन्जिनियरिङ्ग नियमहरू, २०२०
157फोहरमैला व्यवस्थापन ननयमावली, २०७०
158फौजदारी कसूर सम्बन्धी नियमावली, २०७५
159फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६
160बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३
161बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३
162बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) कोष नियमावली, २०५३
163बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१
164बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२
165बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१
166बिमा नियमावली, २०४९
167बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६
168बिशेष-समूहका-कर्मचारीहरू
169बीउ बिजन नियमावली, २०६९
170बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९
171वैरङ्ग हुलाक नियमावली, २०३४
172बोनस नियमावली, २०३९
173भन्सार नियमावली, २०६४
174भवन नियमावली, २०६६
175भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली, २०४२
176भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति (विशेष व्यवस्था) नियमावली, २०५९
177भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१
178भ्रमण खर्च नियमावली,२०६४
179मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०६८
180मतदाता परिचयपत्र सम्बन्धी नियमावली, २०५३
181मदिरा नियन्त्रण (सेवा दस्तूर) कोष नियमावली, २०५४
182मदिरा नियमहरु, २०३३
183मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२
184मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९
185मध्येश तराईका जग्गा जमीनहरूको लगत सुरक्षित राख्ने नियमहरू, २०१९
186मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५
187मालपाेत नियमावली, २०३६
188मालसामानको बहुविधिक ढुवानी नियमावली, २०६६
189मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७०
190मुद्रण सम्बन्धी नियमहरू, २०५५
191मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५
192मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५
193मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३
194मृगौला प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) नियमावली, २०५८
195युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५
196रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त नियमहरु, २०२२
197रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) नियमहरु, २०२२
198रङ्गशाला (बहाल) नियमहरू, २०१८
199राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४
200राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३
201राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०
202राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३०
203राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था नियमहरू, २०२४
204राष्ट्र ऋण नियमावली, २०५९
205राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०७४
206राष्ट्रिय खोप कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०
207राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०४१
208राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३०
209राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नियमावली, २०४१
210राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२
211राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५
212राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी नियमावली, २०७१
213राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५
214राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६
215राहदानी नियमावली, २०६७
216रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९
217राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नियमावली, २०७६
218
219लेख्य प्रमाणक नियमावली,२०४१
220लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७
221वन नियमावली, २०५१
222वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४
223वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
224विदेशी लगानी कर नियमहरु, २०२०
225विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु,२०२०
226विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९
227विद्युत नियमावली, २०५०
228विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५
229विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४
230विफर नियन्त्रण नियमावली, २०२३
231विभूषण नियमावली, २०६५
232विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७
233विवाह दर्ता नियमावली, २०२८
234विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४
235संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५
236विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य व्यवस्था नियमावली, २०६०
237विमानस्थल दस्तुर नियमावली २०३८ खारेज गर्ने नियमावली, २०६७
238विस्फोटक पदार्थ नियम, २०२०
239वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली,२०६८
240वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४
241व्यवस्थापिका–संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५
242शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५
243शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७
244शिक्षा नियमावली, २०५९/a>
245श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली, २०५२
246श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३
247श्रम नियमावली, २०५०
248संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५
249संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी नियमावली, २०६०
250संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३
251संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७
252संविधानसभा नियमावली, २०६५
253संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५
254संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८
255संस्था दर्ता नियमावली, २०३४
256सम्पत्ति कर नियमहरू, २०१७
257सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३
258सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०
259सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७
260सरकारी छात्रावास नियमावली, २०२९
261सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५
262सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७
263सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४
264सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२
265सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४
266सवारी साधन कर नियमावली, २०३४
267सवाल र खड्गनिशाना (संशोधन र खारेज) गर्ने नियमहरू, २०२०
268सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२
269सहकारी नियमावली, २०७५
270सापटी (कर्जी) बारेको सवाल सनद, आदेश खारेज गर्ने नियमहरू, २०२०
271सामाजिक व्यवहार (सुधार) नियमावली, २०३३
272सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७
273सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
274सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्धारण समिति) नियमावली, २०३३
275सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०५८
276सिंचाइ नियमावली, २०५६
277सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५
278सुरक्षित कारोबार नियमावली, २०७३
279सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६०
280सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५
281सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
282 सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६४
283सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८
284सैनिक अदालत नियमावली, २०६४
285 सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३
286सैनिक उपचारिका नियमावली, २०४९
287सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५
288सैनिक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी नियमहरू, २०२४
289सैनिक नयाँ भर्ना नियमहरू, २०१९
290सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६
291सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०५८
292सैनिक प्राड सेवा नियमावली, २०७४
293सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९
294सैनिक मनोरञ्जन अनुदान (प्रदान गर्ने) नियमहरू, २०२१
295सैनिक विविध सेवा नियमावली, २०७४
296सैनिक सेवा नियमावली, २०६९
297सैनिक हवाई सेवा नियमावली, २०७४
298स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु, २०२७
299स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३
300स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४
301स्थानीय विकास शुल्क कोष नियमावली, २०५६
302स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०६९
303स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५
304स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६
305राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली, २०७६
306वायुयान खोज तथा उद्धार नियमावली, २०७४
307जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४
308नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली, २०७३
309सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७
310विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
311हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५
312तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार तथा सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५
313होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८
314निक्षेप सुरक्षण नियमावली, २०७५
315निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट, सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७५
316खोप नियमावली, २०७४
317शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७६
318योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५
319रोजगारीकाे हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५
320बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६
321दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७
322सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६
323फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७