Category > मौजुदा कानूनहरु > नियमहरु

 1. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५

2. अचल सम्पत्ति अधिग्रहण नियमहरू, २०१६

3.अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४

4.अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसिल नियमहरूस्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४

5.अध्यागमन नियमावली, २०५१

6.अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९

7.सापटी (कर्जी) बारेको सवाल सनद, आदेश खारेज गर्ने नियमहरू, २०२०

8.गवाही स्रेस्ता सम्बन्धी नियम, २०१५ 

9.काठमाडौं गोस्वारा भन्सारको नाउ“को सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३ “को सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३

10. आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८

11.सवाल र खड्गनिशाना (संशोधन र खारेज) गर्ने नियमहरू, २०२०

12.फरेष्ट इन्जिनियरि·नियमहरू, २०२०

13.मुद्रण सम्बन्धी नियमहरू, २०५५

१४.नाटयसाला (बहाल नियन्त्रण) नियमहरू, २०१७

15.हात्तीको व्यवस्था गर्ने नियमहरू, २०२२

16.प्राथमिक पाठशालाका कर्मचारीहरूको तलब मसलन्द इत्यादि दिने र खर्च लेख्ने नियमहरू, २०२१

17.मध्येश तराईका जग्गा जमीनहरूको लगत सुरक्षित राख्ने नियमहरू, २०१९

18.दूध खाने बालक (पालन पोषण व्यवस्था) नियमहरू, २०२०

20.सैनिक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी नियमहरू, २०२४

21. सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३

22.व्यवस्थापिका–संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५

23.कुमारी चोक हिसाब जा“च नियमहरू “च नियमहरूहरू, २०१८

24. सरकारी छात्रावास नियमावली, २०२९

25.कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी नियमहरू, २०४०

26.मदिरा नियन्त्रण (सेवा दस्तूर) कोष नियमावली, २०५४

27.गोरखापत्र छापाखानाको कार्यविधि नियमहरू, २०१५

28.जलचर (ठेक) नियम, २०१९

29.अभिलेख संरक्षण नियमावली, २०६३

30.प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४

31.प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९

32.सैनिक मनोरञ्जन अनुदान (प्रदान गर्ने) नियमहरू, २०२१

33.मालसामानको बहुविधिक ढुवानी नियमावली, २०६६

34.आन्तरिक हुलाक वस्तु बीमा गर्ने नियमहरू, २०१९

36.एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरू, २०१९

37……….. नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको 

38.करार सेवा नियमहरू, २०२६

39.कार्य सञ्चालन कोष नियमावली, २०५२

40.जाचबुझ आयोग (सदस्यह‍रुको सेवाको शर्त) नियमावली,२०५१

41 (सदस्यहरूको सेवाको शर्त) नियमावली, २०५१

42.न्याय सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७

43.केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३

44.स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४

45.औद्योगिक पुनरुत्थान कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०६४

46.निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२

47.एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०

48.घर जग्गा बहाल कर नियमावली, २०२४

49.धनादेश नियमावली, २०३१

50.संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी नियमावली, २०६०

51.बालबालिका (विकास तथा पुनस्र्थापना) कोष नियमावली, २०५३

52………… नेपाल वायुसेवा निगम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६१

53.नेपाली सैनिक अल्पसेवा नियमावली, २०४१

54.भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति (विशेष व्यवस्था) नियमावली, २०५९

55.मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली,२०७५

56.औद्योगिक पुनरुत्थान कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०६४

57.लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७

58.जग्गा प्राप्ति नियमहरु, २०२६

59. जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५

60.उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७

61.प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९

62.नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली, २०५५

63.रंगशालामा (बहाल) नियमहरू, २०१८

64. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धी नियमावली, २०७५

६५.सामाजिक व्यवहार (सुधार) नियमावली, २०३३

६६.रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) नियमहरु, २०२२

६७.आकस्मिक कोष नियमावली, २०३१

६८.सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्धारण समिति) नियमावली, २०३३

६९.नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली, २०३२

70.राष्ट्रिय खोप कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०

71.नेपाल सैनिक (पाइनियर गण) भर्ना नियमहरू, २०२०

72.प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण नियमावली, २०६६

73.

74.प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१

75. राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०४१

76.खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण नियमहरू, २०३३

77.होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४

78.प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३

79.नेपाल ट्रष्ट नियमावली, २०६५

80.केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७०

81.नगर विकास कोष नियमावली, २०५४

82.जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५०

83.निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५

84.सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०५८

85. उच्च अदालत नियमावली, २०७३

86.सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७

87.नेपाली सेना, लेखा समूह (गठन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०५७

८८.औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७

८९.सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७

90.निजामती कर्मचारी योगदान कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६९

91.नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारवाही) नियमावली, २०२३

92.हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६

93.आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७

94.कानकानूनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५

95.मदिरा नियमहरू, २०३३

96.तथ्याङ्क नियमहरु, २०४१

97.आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण, नियन्त्रण) नियमावली, २०५१

98.मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५

99.निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८

100.सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५

101.स्थानीय विकास शुल्क कोष नियमावली, २०५६

102.गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने नियमहरु, २०२४

103.खानेपानी सेवा महसुल (असुल उपर गर्ने) नियमावली, २०५०

104.विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५

105.उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१

106.चिठ्ठा नियमावली, २०२७

107.बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३

108.दामासाही सम्बन्धी नियमावली, २०६४

109.घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७

110.औषधि जा“चबुझ तथा निरीक्षण नियमावली, २०४०

111.भन्सार नियमावली, २०६४

112.नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याड्ढ सेवा

113.प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१

114.बोनस नियमावली, २०३९

115.सवारी साधन कर नियमावली, २०३४

116.ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५

117.विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५०

118.सैनिक नयाँ भर्ना नियमहरू, २०१९

119.अपा· संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१

120.विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७

121.युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५

122.खनिज सर्भेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू, २०२४

123.मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९

124.नेपाल परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी नियमहरू,२०६८

125.टे«ड युनियन नियमावली, २०५०

126.विवाह दर्ता नियमावली, २०२८

127.सैनिक उपचारिका नियमावली, २०४९

128.विफर नियन्त्रण नियमावली, २०२३

129.राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५

130.सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६

131.श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली, २०५२

132.आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६०

133.नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४०

134. भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली, २०४२

135.ट्राभल तथा टे«कि· · एजेन्सी नियमावली, २०६२

136.राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३

137.उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२

138.सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५

139.ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थको उपभोग (नियन्त्रण)

140.सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५

141.सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६४

142.अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली, २०३९

143गैर सैनिक हवाई उडान नियमावली, २०५२

144.सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८

145.ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली,२०६१

146. नेपाली सेनाको बेकम्बा वा वेचल्तीका नियन्त्रित सामान मिन्हा र रद्दी गर्ने नियमहरू, २०२६

147.विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९

148. क्षतिपूर्ति नियमहरु, २०२०

149.प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६

150.रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त नियमहरु, २०२२

151.घर जग्गा कर नियमहरू, २०२०

152.नेपाल विविध सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

153.राहदानी नियमावली, २०६७

154.राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था नियमहरू, २०२४

155.कमैया श्रम (निषेध गर्ने)

156.होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८

157.संस्था दर्ता नियमावली, २०३४

158.चियाबगान सम्बन्धी श्रम नियमावली,२०५०

159.हुलाक बचत बैङ्क नियमावली, २०३३

160.प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४

161.कारागार नियमावली, २०२०

162.पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली, २०४१

163.राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३०

164.सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५

165.मृगौला प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) नियमावली, २०५८

166.पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०७०

167.विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य व्यवस्था नियमावली,२०६०

168.बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२

169.काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली,२०६८

170.सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५

171.बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१

172.नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

173.सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९

174.पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४

175.राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था नियमहरू,२०२४

176.राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नियमावली,२०४१

178.नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली,२०६८

179.मतदाता परिचयपत्र सम्बन्धी नियमावली, २०५३

180.कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४

181.सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६०

182. गैर सैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जा“च) नियमावली, २०७१

183.नेपालीवन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति)नियमहरु, २०५१

184.दाना पदार्थ नियमावली, २०४१

185.सैनिक प्राड सेवा नियमावली, २०७४

186.खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६

187.श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३

188.आयकर नियमावली, २०५९

189.नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४

190.गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६

191.स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी नियमावली,२०६९

192.विस्फोटक पदार्थ नियम, २०२०

192.लेख्य प्रमाणक नियमावली,२०४१

193.विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४

194.विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

195.सैनिक अदालत नियमावली, २०६४

196.नेपाल फार्मेसी परिषद नियमावली, २०५९

197.सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली,२०७२

198.छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९

199.मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७०

200.अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९

201.सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०५८

202.शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५

203.औषधि स्तर नियमावली, २०४३

204.जलयात्रा नियमावली, २०६३

205.विभूषण नियमावली, २०६५

206.सम्पत्ति शुद्धीकरण

207.बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१

208.वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली,२०६८

209.भवन नियमावली,२०६६

210.उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६

211.सुरक्षित कारोबार क्षियमावली, २०७३

212.गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२१

213.नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३

214.पशु बधशाला र मासु जा“च नियमावली,२०५७

215.सिंचाइ नियमावली, २०५६

216.प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली,२०५१

217.सैनिक हवाई सेवा नियमावली, २०७४

218.रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९

219.नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली, २०२८

220.सहकारी नियमावली, २०४९

221.सैनिक विविध सेवा नियमावली, २०७४

222.नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४

२२३.क्यासिनो नियमावली, २०७०

224.भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४

225.निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६

226.बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज नियमावली, २०५३

227.बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९

२२८.नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

229.जलस्रोत नियमावली, २०५०

230.खानेपानी नियमावली,२०५५

231.नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन नियमावली, २०

232.सम्पत्ति कर नियमहर, २०१७

234.नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१

235.लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९

236.वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४

237. चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज नियमवाली , २०३०

238.सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरि·) निवारण नियमावली, २०७३

२३९.छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६०

240.नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०

241.जग्गा (नाप जा“च) नियमावली, २०५८ “च) नियमावली, २०

242.बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६

243.कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४

244.शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७

245.निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४

246.पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९

247.हुलाक नियमावली, २०२०

248.संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७०

249.खाद्य नियमावली, २०२७

250.सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५

251.बीउ बिजन नियमावली, २०६९

252.पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६

253.औषधि दर्ता नियमावली, २०३८

254.दूरसंचार नियमावली, २०५४

255.प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

256.राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०

257.खप्तड राष्टिय निकुन्ज नियमावली, २०४४

258.संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५

259.लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७

260.मालपोत नियमावली, २०३६

261.चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७

262.विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४

263.संविधानसभा नियमावली, २०६५

264.राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४

265.विद्युत नियमावली, २०५०

266.राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२

267.बिमा नियमावली, २०४९

268.धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५०

269.फोहरमैला वयवसथापन ननयमावली, २०७०

270.स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३

271.वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४

272.राष्ट्र ऋण नियमावली, २०५९

273.मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०६८

274.निजामती सेवा नियमावली, २०५०

275.पेट्रोलियम नियमावली, २०४१

276.भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१

277.राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी नियमावली, २०७१

278.नेपाल इन्जिनियरि· सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१

279.नयाय सेवा आयोग नियमावली, २०७४

280.आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४

281.वन नियमावली, २०५१

282.सैनिक सेवा नियमावली, २०६९

283.प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५

284.जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२

285.नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५

286.सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

287.नेपाल सरकार (कार्य विभाज) नियमावली, २०७४

२८९.निजामती सेवा नियमवाली

290.व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५

291.मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३

292.स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु, २०२७

293.सर्वोच्च अदालत नियमार्वली, २०७४

294.शिक्षा नियमावली, २०५९

295.सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४

296.सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२

297.न्याय परिषद् नियमावली, २०७४

298.प्रहरी नियमावली, २०७१

299. विदेशी लगानी कर नियमहरू, २०२०