नीतिहरु

मौजुदा कानून > नीति

Ser.Noनीतिडाउनलोड गर्नुहोस्
1अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३
2औद्योगिक नीति, २०६७
3कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३
4जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७
5जलविद्युत विकास नीति, २०५८
6जैविक प्रविधि नीति, २०६३
7दूरसञ्चार नीति, २०६०
8पर्यटन नीति, २०६५
9राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति, २०५२
10राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१
11राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७
12राष्ट्रिय परमाणु नीति, २०६४
13राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६८
14राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२
15राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९
16राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०५९
17राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८
18लागुऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०६६
19लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३
20वाणिज्य नीति, २०७२
21 विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१
22विदेशी लगानी र एकद्वार नीति, २०४९
23विशेष शिक्षा नीति, २०५३
24वैदेशिक सहायता नीति, २०५९
25श्रम तथा रोजगार नीति, २०६२
26सिंचाई नीति, २०६०
27सूचना प्रविधि नीति, २०६७
28स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१
29हवाई नीति, २०६३
30राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३
31राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३
32निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालीम नीति, २०७१
33आपूर्ति नीति, २०६९
34कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३
35जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२
36राष्ट्रिय कफी नीति, २०६०
37राष्ट्रिय चिया नीति, २०५७
38विकास सहायता नीति, २०७१
39सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति, २०७२
40सिंचाइ नीति, २०७०
41राष्ट्रिय स्वास्थय सञ्चार नीति, २०६९
42शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र , २०६२
43बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९
44राष्ट्रिय शहरी नीति, २०६४
45अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति , २०७३
46राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३
47 निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३
48
आन्तरिक रुपमा विस्थापित व्यक्तिसम्बन्धी नीति, २०३३
49राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१
50दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्वन्धी नीति, २०६९
51नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०६९
52वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१
53राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८
54प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एव‌ं तालिम नीति, २०६९
55लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति
56राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७१
57वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८
58कृषि यान्त्रिकरण प्रर्वद्धन नीति, २०७१
59घर पालुवा हात्ती व्यवस्थापन नीति, २०६०
60राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति,२०६९
61ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१
62
राष्ट्रिय मल नीति, २०५८
63राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०७१
64राष्ट्रिय बीउ बिजन नीति, २०५६
65मौरी प्रवर्द्धन नीति, २०७३
66राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति, २०७०
67राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३
68वन नीति, २०७१
69संस्कृति नीति, २०६८
70पन्छीपालन पालन नीति, २०६८
71पुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९
72अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना, २०६३
73गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी नीति, २०६४
74विज्ञापन रहित नीति, २०७३
75स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, ०६१
76उच्च शिक्षा नीति, २०७२
77राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा निति, २०७१
78राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१