नीतिहरु

मौजुदा कानून > निति

Ser.Noनितिडाउनलोड गर्नुहोस्
1अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३
2औद्योगिक नीति, २०६७
3कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३
4जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७
5जलविद्युत विकास नीति, २०५८
6जैविक प्रविधि नीति, २०६३
7दूरसञ्चार नीति, २०६०
8पर्यटन नीति, २०६५
9राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति, २०५२
10राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१
11राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७
12राष्ट्रिय परमाणु नीति, २०६४
13राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६८
14राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६
15राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९
16राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०५९
17राष्ट्रिय-स्वास्थ्य-नीति
18लागुऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०६६
19लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३
20वाणिज्य नीति, २०६५
21 विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१
22विदेशी लगानी र एकद्वार नीति, २०४९
23विशेष शिक्षा नीति, २०५३
24वैदेशिक सहायता नीति, २०५९
25श्रम तथा रोजगार नीति, २०६२
26सिंचाई नीति, २०६०
27सूचना प्रविधि नीति, २०६७
28स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१
29हवाई नीति, २०६३
30राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३
31राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३
32निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालीम नीति, २०७१
33आपूर्ति नीति, २०६९