Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Category > मौजुदा कानूनहरु > गठन आदेशहरु

1. अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६७

2. कर्णाली अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

3. कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६

4. कर्णाली विकास आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९

5. कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६

6. कान्ति बाल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४०

7. चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६

8. जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार विकास समिति (गठन) आदेश, २०७०

9. दाङ्ग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९

10. देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५०

11. नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (गठन) आदेश, २०५९

12. निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४

13. नेपाल प्रहरी अस्पताल विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७१

14. परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

15. पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३

16. बादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

17. बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

18.  बूढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३

19. बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०६६

20. बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३

21. मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

22. मानसिक अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९

23. राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०६७

24. वाग्लुङ्ग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९

25. विदेह–मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६

26. विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६

27. विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

28.  सलहेश क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६ 

29. सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९

30. सिम्रौन क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६

31. सुदुर पश्चिम विकास आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९

32. सुर्खेत अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९

33. हलेसी महादेवस्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३

34. मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी   समिति गठन आदेश, २०७५