Category > मौजुदा कानूनहरु > ऐनहरु

1. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धी ऐन, २०७५

2.कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन,२०७०

3. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

4. अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३

 5.अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

6. आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, 2075

7. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

8. राज्य अदालत उन्मूलन एेन 2017

9.अध्यागमन ऐन, २०४९

10. आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५ 

11. खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५

12‍‍. आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५

13. अन्तःशुल्क ऐन, २०५८

14. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ 

 15. कारागार-ऐन-२०१९

16.खोप ऐन, २०७२ 

17. पर्यटन ऐन, २०३५

18. कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१

19. अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४० 

20. वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५

21. जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५

22. अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्याता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२ 

23. आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ 

24. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ 

25.बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५

26.सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४

27.श्रम ऐन, २०७४

28.क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९

29. ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५

30. न्याय सेवा अायाेग एेन २०७३

31. नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३

32. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 

33. सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५

34. रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५

35. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, 2075

36. लाेक सेवा अायाेग एेन २०६६

37. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरि·) निवारण ऐन, २०६४

38. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६

39. अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

40. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३

41. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ 

42.कम्पनी ऐन, २०६३

43. अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६

44. आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८

45. खाद्य ऐन, २०२३ 

46. शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७

47. त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९

48. ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९

49.नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३

50. निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३

51. नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२

52.पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५

53. सामयिक कर असुल ऐन, २०१२

54. नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०

55. राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७

56. आन्तरिक हुलाक वस्तु (बीमा गर्ने) ऐन, २०१९

57. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३

58. लेखापरीक्षण ऐन, २०४८

59.पानी कर ऐन, २०२३

60. निजीकरण ऐन, २०५० 61.

61. मध्यस्थता ऐन, २०५५

62. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६

63. निक्षपे तथा कर्जा  सुरुक्षण कोष ऐन , २०७३

64. नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ 

65. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८

66. संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८

67. निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३

68.भाषा आयोग ऐन, २०७४

69.संघीय आकस्मिक कोष ऐन, २०७४

70.होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३

71. गरीवी निवारण कोष ऐन, २०६३

72. सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३

73. सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ 

74. रेडियो ऐन, २०१४ 

75. उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१

76. नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४

77.नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ 

78.प्रादेशिक विकास योजनाहरू हरूहरू ( (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३

79.  खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१

80. निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३

81. हुलाक ऐन, २०१९

82. जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९

83.नेपालको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन, २०२७

84.नेपाल पानी जहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन, २०२७ 

85. राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९

86. गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ 

87.विकास समिति एेन २०१३

88.तथ्याङ्क एेन २०१५

89. कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८

90. प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८

91. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८

92. जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८

93. अान्तरिक हुलाक वस्तु (बिमा गर्ने) ऐन, २०१९

94. हुलाक ऐन, २०१९

95. राष्ट्रिय समचार समिति ऐन, २०१९

96. नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१

97. चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२१

98. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८

99.सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१

100. आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४

101. प्रहरी ऐन, २०१२

102.नगर विकास ऐन, २०४५

103.प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३

104. मतदाता नामावली ऐन, २०७३

105. न्यायिक कोष ऐन, २०४३

106. सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८

107.नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३

108.बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६

109.वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

110. मालपोत ऐन, २०३४

111.योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

112. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९

113. कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९

114. दाना पदार्थ ऐन, २०३३

115. राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९

116. अन्तर्राष्ट्रिय विकास एसोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०१९

117. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

118.काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५

119. राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५

120. जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८

121. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

122. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३

123. बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६

124. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६

125.नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६

126.नगर विकास कोष ऐन, २०५३

127. विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४

128. छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१

129.संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४

130.भवन ऐन, २०५५

131.नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५

132. जलस्रोत ऐन, २०४९ 

133. झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८

134. राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९

135. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७

136. श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१

137. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

138. विमा ऐन, २०४९

139.निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५

140.राज्य रजौटा ऐन, २०१७

141.सडक बोर्ड ऐन, २०५८

142. दूरसञ्चार ऐन, २०५३

143.खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐन, २०६३

144.आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ 

145. मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ 

146. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४

147. बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५

148. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४

149. विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३

150.खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३

151.पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३

152. राहदानी ऐन, २०२४

153. हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९

154.भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२

155.राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८

156. विदेशी राज्य र कुटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७

157. प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

158. मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४

159. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५

160. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८

161. जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

162.गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५

163. राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४

 164.चिठ्ठा ऐन, २०२५

165.  राष्ट्रिय महिला आयोग एेन, २०७४

166. शिक्षा ऐन, २०२८

167.राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७

168. सैनिक ऐन, २०६३

169.जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६

170. राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९

171. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३

172. बीउ बिजन ऐन, २०४५

173.चन्दा ऐन, २०३० 

174. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८

175. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४

176.सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९

177. राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९

178. पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७०

179.लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३

180. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

181.नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ 

182. सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८

183.जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

184. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८

185. व्यवस्थापिका–संसदका महासचिव तथा सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५५

186. व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४

187. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५

188. उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६

189. नेपाल सन्धि ऐन, २०४७

190. संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३

191. राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१

192. काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८

193.संस्था दर्ता ऐन, २०३४

194. खेलकूद विकास ऐन, २०४८

195. राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९

196. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०

197. विरुवा संरक्षण ऐन, २०६४

198. न्याय परिषद ऐन, २०७३

199. नेपाल स्काउट ऐन, २०५०

200. सहकारी ऐन, २०७४

201. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८

202. सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३

203. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०

204.नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९

205. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४

206. मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८

207. प्रमाण ऐन, २०३१

208.लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९ 

209. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०

210. राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३

211.  पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३

212. निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३

213. नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४

214. लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३

215. विष्फाेटक पदार्थ ऐन, २०१८

216. प्राइभेट फर्म रजिष्टे«शन ऐन, २०१४

217. महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२

218. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३

219. विशेष अदालत ऐन, २०५९

220. नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३

221. कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४

222. पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२

 223.  स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ 

224. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३

225. गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४

226.सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

227. मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन, २०६३

228. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ 

229.  दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३

230.विभूषण ऐन, २०६४

231. सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७

232. मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७

233. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७

234. सपुर्दगी ऐन, २०७०