अन्य

मौजुदा कानून > अन्य

Ser.Noअन्य
1 कर्णाली विकास आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९
2 राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०६७
3 सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०६९
4 सुदुर पश्चिम विकास आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९
5 मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५
6तनहुँ जिल्ला, साविक दुलेगौँडा, खैरेनीटार र ढोरफिर्दी गाउँ विकास समिति हाल शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७६
7प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
8औषधि उत्पादन संहिता, २०४१
9 काठमाण्डौ‌ं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिका भित्रका स्ववासी घर जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७६
10निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
11अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३
12अछाम जिल्ला विशेष नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप जाँच भई दर्ता हुन नसकेका जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७६
13प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
14स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
15भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६
16शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७