श्री डिल्लीराज घिमिरे

डिल्लीराज घिमिरे

सदस्य

(सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय)