Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२५ सेप्टेम्वर १९२६ मा जेनेभामा हस्ताक्षर गरिएको दासत्व महासन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रोटोकल

२५ सेप्टेम्वर १९२६ मा जेनेभामा हस्ताक्षर गरिएको दासत्व महासन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रोटोकल संशोधन गर्ने प्रोटोकल

(नेपालले ७ जनवरी १९६३ तद अनुसार २३ पुष २०१९ मा सम्मिलन गरेको) २३ अक्टोवर १९५३ मा महासभाद्धारा पारित प्रस्ताव ७९४ (८) द्वारा स्वीकृत लागू भएको मितिः धारा ३ अनुसार, ७ डिसेम्वर १९५३ तदनुसार १ मंसिर २०१० प्रस्तुत प्रोटोकलका पक्ष राष्ट्रहरु, २५ सेप्टेम्वर १९२६ मा जेनेभामा हस्ताक्षर गरिएको दासत्व महासन्धि (यसपछि “महासन्धि” भनिएको) अन्तर्गत राष्ट्र संघलाई निश्चित कर्तव्य तथा कामहरु सुम्पिएको कुरालाई विचार गर्दै, र संयुक्त राष्ट्र संघले यी कर्तव्य तथा कामहरुलाई निरन्तरता दिन वान्छनीय भएको कुरालाई विचार गर्दै, देहाय बमोजिम सहमत भएका छन्ः

धारा १

यस प्रोटोकलका व्यबस्थाहरु अनुरुप यसका पक्ष राष्ट्रहरुले आफूहरु बीच प्रोटोकलको अनुसूचीमा उल्लिखित महासन्धिलाई पूर्ण कानूनी शक्ति र प्रभाव दिन तथा महासन्धिका संशोधनहरुलाई विधिवत रुपमा लागू गर्ने प्रतिज्ञा गर्छन् ।

धारा २

१. महासचिवले यस उद्देश्यकालागि प्रोटोकलको प्रतिलिपि पठाएका महासन्धिका कुनै पनि पक्ष राष्ट्रहरुद्वारा हस्ताक्षर हुन वा स्वीकृत गर्न प्रस्तुत प्रोटोकल खुला हुनेछ ।
२. राष्ट्रहरु देहायका माध्यमबाट प्रस्तुत प्रोटोकलको पक्ष हुन सक्नेछन्ः
(क) स्वीकृति सम्बन्धी आरक्षण विनाको हस्ताक्षर,
(ख) स्वीकृति सम्बन्धी आरक्षण सहितको हस्ताक्षर, अनि त्यसपछि स्वीकृति,
(ग) स्वीकृति ।

३. संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष औपचारिक लिखत दाखिला गरेपछि स्वीकृति प्रभावकारी हुनेछ ।

धारा ३

१. दुई राष्ट्रहरु पक्ष भएको मितिदेखि प्रस्तुत प्रोटोकल लागू हुनेछ र त्यसपछि प्रोटोकलको पक्ष भएको पक्ष राष्ट्रको हकमा त्यस्तो राष्ट्र प्रोटोकलको पक्ष भएको मितिदेखि प्रोटोकल लागू हुनेछ ।
२. तेईस राष्ट्रहरु यस प्रोटोकलको पक्ष भएपछि प्रोटोकलको अनुसूचीमा उल्लिखित संशोधनहरु लागू हुनेछन् र परिणामतः महासन्धिका त्यस्ता संशोधन लागू भएपछि महासन्धिको पक्ष हुने कुनै पनि राष्ट्र यसरी संशोधन गरिएको महासन्धिको पक्ष हुनेछ ।

धारा ४

संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको धारा १०२ को प्रकरण १ र सो अनुसार महासभाले ग्रहण गरेका नियमहरु बमोजिम प्रस्तुत प्रोटोकल र प्रोटोकलद्वारा महासन्धिमा गरिएका तत् तत् मितिहरुमा लागू भएका संशोधनहरुको दर्ता लागू गर्ने तथा प्रोटोकल र महासन्धिको संशोधित प्रति दर्ता भएपछि सकेसम्म चाँडो प्रकाशित गर्ने अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई दिईएको छ ।

धारा ५

अरवी, चिनिया, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रसियाली र स्पेनी भाषाका प्रतिहरु समान रुपले प्रामाणिक भएको प्रस्तुत प्रोटोकल संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालयको अभिलेखालयमा दाखिला गरिनेछ ।
अंग्रेजी र फ्रान्सेली भाषाका प्रतिहरु मात्र प्रामाणिक भएको अनुसूची बमोजिम संशोधन गरिने अनुसूचीका अंग्रेजी तथा फ्रान्सेली मूल प्रतिहरु समान रुपमा प्रामाणिक हुनेछन् र चीनियाँ, रसियाली एवं स्पेनी प्रतिहरु अनुवाद हुनेछन् । महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरु एवं संयुक्त राष्ट्र संघका अन्य सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरुलाई पठाउनकालागि महासचिवले अनुसूची लगायत प्रोटोकलका प्रमाणित प्रतिहरु तयार पार्नेछन् । त्यसैगरी, धारा ३ मा ब्यवस्था भए बमोजिम संशोधनहरु लागू भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघका गैर सदस्य राष्ट्रहरु लगायतका राष्ट्रहरुलाई पठाउनकोलागि निजले त्यसरी संशोधन गरिएको महासन्धिका प्रमाणित प्रतिहरु तयार पार्नेछन् । यस कुराको प्रमाणस्वरुप आ–आफ्ना सम्बन्धित सरकारहरुद्वारा विधिवत अधिकार पाएका देहायका हस्ताक्षरकारीहरुले आ–आफ्नो हस्ताक्षर अगाडि उल्लिखित मितिमा प्रस्तुत प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।   उन्नाईस सय त्रिपन्नको डिसेम्वर महिनाको सातौं दिनमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालय न्यूयोर्कमा प्रोटोकल सम्पन्न भएको हो ।

२५ सेप्टेम्वर १९२६ मा जेनेभामा हस्ताक्षर गरिएको दासत्व महासन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रोटोकलको अनुसूची

अनुसूची
धारा ७ मा रहेका “राष्ट्र संघका महासचिव” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव” भन्ने शव्दहरु राखिनेछ ।
धारा ८ मा रहेका “अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको स्थायी न्यायालय” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय” भन्ने शब्दहरु र ”अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको स्थायी न्यायालय सम्बन्धी १६ डिसेम्वर १९२० को प्रोटोकल” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधान” भन्ने शब्दहरु राखिनेछ ।धारा १० को पहिलो तथा दोस्रो प्रकरणमा रहेका “संयुक्त राष्ट्र” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “संयुक्त राष्ट्र संघ” भन्ने शव्दहरु राखिनेछ ।
धारा ११ का अन्तिम तीन प्रकरणहरु झिकी सोको सट्टा देहायका प्रकरणहरु राखिनेछः

“प्रस्तुत महासन्धि संयुक्त राष्ट्र संघका गैर सदस्य राष्ट्रहरु लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रहरु, जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले महासन्धिको प्रमाणित प्रति पठाएका छन्, बाट सम्मिलन हुनका लागि खुला रहनेछ ।

“सम्मिलनको औपचारिक लिखत संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष दाखिला भएपछि सम्मिलन प्रभावकारी हुनेछ र निजले महासन्धिका सबै पक्ष राष्ट्रहरुलाई तथा यस धारा बमोजिमका अन्य सम्पूर्ण राष्ट्रहरुलाई यस्ता प्रत्येक सम्मिलनको लिखत दाखिलाकोलागि प्राप्त भएको मितिको जानकारी सहितको सूचना दिनेछन् ।”

धारा १२ मा रहेका “राष्ट्र संघ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “संयुक्त राष्ट्र संघ” भन्ने शब्दहरु राखिनेछ ।