Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Category > मौजुदा कानूनहरु > नियमहरु

1.अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९

2. अचल सम्पत्ति अधिग्रहण नियमहरू, २०१६

3.अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४

4.अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसिल नियमहरू २०२६ लाई खारेज गर्ने नियमहरू, २०२८

5.अध्यागमन नियमावली, २०५१

6.अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९

7.अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१

8.अभिलेख संरक्षण नियमावली, २०६३

9.अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली, २०३९

10. आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८

11.आन्तरिक हुलाक वस्तु बीमा गर्ने नियमहरू, २०१९

12.आकस्मिक कोष नियमावली, २०३१

13.आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६०

14.आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७

15.आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण, नियन्त्रण) नियमावली, २०५१

16.आयकर नियमावली, २०५९

17.आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४

18.उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१

19. उच्च अदालत नियमावली, २०७३

20.उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२

21.उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६

22.उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७

23.ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली,२०६१

24.एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०

25.एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरू, २०१९

26.ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थको उपभोग (नियन्त्रण) नियमावली, २०५७

27.औद्योगिक पुनरुत्थान कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०६४

28.औषधि जाँचबुझ तथा निरीक्षण नियमावली, २०४०

29. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍औषधि उत्पादन संहिता, २०४१ ‌‌‍‍‌‍

30.औषधि दर्ता नियमावली, २०३८

31.औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७

32.औषधि स्तर नियमावली, २०४३

33.कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४

34.कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली, २०६७

35.करार सेवा नियमहरू, २०२६

36.कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४

37.काठमाडौं गोस्वारा भन्सारको नाउँको सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३ को सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३

38.काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली,२०६८

39.कानूनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५

40.कारागार नियमावली, २०२०

41.कार्य सञ्चालन कोष नियमावली, २०५२

42.कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी नियमहरू, २०४०

43.कुमारी चोक हिसाब जाँच नियमहरू, २०१८

44.केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३

45.केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७०

46.क्यासिनो नियमावली, २०७०

47. क्षतिपूर्ति नियमहरु, २०२०

‌‍‍‌‌48.खनिज सर्भेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू, २०२४

49.खप्तड राष्टिय निकुन्ज नियमावली, २०४४

50.खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण नियमहरू, २०३३

51.खाद्य नियमावली, २०२७

52.खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६

53.खानेपानी नियमावली,२०५५

54.खानेपानी सेवा महसुल (असुल उपर गर्ने) नियमावली, २०५०

55.गवाही स्रेस्ता सम्बन्धी नियम, २०१५ 

56.गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६

57.गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने नियमहरु, २०२४

58.गैर सैनिक हवाई उडान नियमावली, २०५२

59. गैर सैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) नियमावली, २०७१

60.गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२१

61.गोरखापत्र छापाखानाको कार्यविधि नियमहरू, २०१५

62.घर जग्गा कर नियमहरू, २०२०

63.घर जग्गा बहाल कर नियमावली, २०२४

64.घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७

65.चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७

66.चिठ्ठा नियमावली, २०२७

67. चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज नियमवाली , २०३०

68.चियाबगान सम्बन्धी श्रम नियमावली,२०५०

69.छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६०

70.छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९

71.जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८

72.जग्गा प्राप्ति नियमहरु, २०२६

73.जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने ) नियमावली, २०३४

74.जलचर (ठेक) नियम, २०१९

75.जलयात्रा नियमावली, २०६३

76.जलस्रोत नियमावली, २०५०

77.जाँचबुझ आयोग (सदस्यह‍रुको सेवाको शर्त) नियमावली,२०५१

78.जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५०

79. जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५

80.ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५

81.ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी नियमावली, २०६२

82.ट्रेड युनियन नियमावली, २०५०

83.तथ्याङ्क नियमहरु, २०४१

84.दाना पदार्थ नियमावली, २०४१

85.दामासाही सम्बन्धी नियमावली, २०६४

86.दूध खाने बालक (पालन पोषण व्यवस्था) नियमहरू, २०२०

87.दूरसंचार नियमावली, २०५४

88.धनादेश नियमावली, २०३१

89.धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५०

90.नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली, २०३२

91.नगर विकास कोष नियमावली, २०५४

92.नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली,२०६८

93.नाट्यशाला (बहाल नियन्त्रण) नियमहरू, २०१७

94.निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४

95.निजामती कर्मचारी योगदान कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६९

96.निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२

97.निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५

98.निजामती सेवा नियमावली, २०५०

99.निजामती सेवा नियमवाली, २०५० को अनुसूचीहरु

100.निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६

101. निर्वाचन आयोग नियमावली, २०७३

102.निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८

103.नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१ 

104.नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१

105.नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

106.नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४०

107.नेपाल ट्रष्ट नियमावली, २०६५

108.नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८

109.नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३

110. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१

111.नेपाल परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी नियमहरू,२०६८

112. नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली, २०५५

113.नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

114.नेपाल फार्मेसी परिषद नियमावली, २०५९

115.नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४

116.नेपाली वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति)नियमहरु, २०५१

117. नेपाल वायुसेवा निगम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६१

118. नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८

119.नेपाल विविध सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

120.नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०

121.नेपाल सरकार (कार्य विभाज) नियमावली, २०७४

122.नेपाल सैनिक (पाइनियर गण) भर्ना नियमहरू, २०२०

123. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् नियमावली, २०५६

124.नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५

125.नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली, २०२८

126.नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारवाही) नियमावली, २०२३

127. नेपाली सेनाको बेकम्बा वा वेचल्तीका नियन्त्रित सामान मिन्हा र रद्दी गर्ने नियमहरू, २०२६

128. नेपाली सेनाको बेकम्मा वा बेचल्तीका सामानहरु हटाउने व्यवस्था नियमहरु, २०२२

129.नेपाली सेना, लेखा समूह (गठन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०५७

130.नेपाली सैनिक अल्पसेवा नियमावली, २०४१

131. नोटरी पब्लिक सम्बन्धी नियमावली, २०६३

132.न्याय परिषद् नियमावली, २०७४

133.न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४

134.न्याय सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७

135.पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९

136.पशु बधशाला र मासु जाँच नियमावली,२०५७

137.पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६

138.पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०७०

139.पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४

140.पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली, २०४१

141.पेट्रोलियम नियमावली, २०४१

142.प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१

143.प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण नियमावली, २०६६

144.प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५

145. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

146.प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

147.प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९

148.प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३

149.प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४

150.प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१

151.प्रहरी नियमावली, २०७१

152.प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४

153.प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६

154.प्राथमिक पाठशालाका कर्मचारीहरूको तलब मसलन्द इत्यादि दिने र खर्च लेख्ने नियमहरू, २०२१

155.प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली,२०५१

156.प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९

157.फरेष्ट इन्जिनियरिङ्ग नियमहरू, २०२०

158.फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७०

159. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धी नियमावली, २०७५

160.बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३

161.बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज नियमावली, २०५३

162.बालबालिका (विकास तथा पुनस्र्थापना) कोष नियमावली, २०५३

163.बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१

164.बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२

165.बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१

166.बिमा नियमावली, २०४९

167.बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६

168.बिशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५

169.बीउ बिजन नियमावली, २०६९

170.बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९

171. बैरङ्ग हुलाक नियमावली, २०३४

172.बोनस नियमावली, २०३९

173.भन्सार नियमावली, २०६४

174.भवन नियमावली,२०६६

175. भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली, २०४२

176.भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति (विशेष व्यवस्था) नियमावली, २०५९

177.भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१

178.भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४

179.मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०६८

180.मतदाता परिचयपत्र सम्बन्धी नियमावली, २०५३

181.मदिरा नियन्त्रण (सेवा दस्तूर) कोष नियमावली, २०५४

182.मदिरा नियमहरू, २०३३

183. मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२

184.मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९

185.मध्येश तराईका जग्गा जमीनहरूको लगत सुरक्षित राख्ने नियमहरू, २०१९

186.मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५

187.मालपोत नियमावली, २०३६

188.मालसामानको बहुविधिक ढुवानी नियमावली, २०६६

189.मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७०

190.मुद्रण सम्बन्धी नियमहरू, २०५५

191.मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली,२०७५

192. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५

193.मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३

194.मृगौला प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) नियमावली, २०५८

195.युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५

196.रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त नियमहरु, २०२२

197.रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) नियमहरु, २०२२

198.रङ्गशाला (बहाल) नियमहरू, २०१८

199.राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४

200.राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३

201.राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०

202. राजश्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३०

203.राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था नियमहरू, २०२४

204.राष्ट्र ऋण नियमावली, २०५९

205. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०७४

206.राष्ट्रिय खोप कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०

207. राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०४१

208.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३०

209.राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नियमावली,२०४१

210.राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२

211.राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५

212.राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी नियमावली, २०७१

213. राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५

214. राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

215.राहदानी नियमावली, २०६७

216.रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९

217.लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९

218.लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७

219.लेख्य प्रमाणक नियमावली,२०४१

220.लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७

221.वन नियमावली, २०५१

222.वन्यजन्तु अारक्ष नियमावली,२०३४

223.वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४

224. विदेशी लगानी कर नियमहरू, २०२०

225.विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९

226.विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

227.विद्युत नियमावली, २०५०

228.विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५०

229.विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४

230.विफर नियन्त्रण नियमावली, २०२३

231.विभूषण नियमावली, २०६५

232. विमानस्थल दस्तुर नियमावली, २०३८ खारेज गर्ने नियमावली, २०६७

233.विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७

234.विवाह दर्ता नियमावली, २०२८

235.विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४

236.विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य व्यवस्था नियमावली,२०६०

237.विस्फोटक पदार्थ नियम, २०२०

238.वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४

239.वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली,२०६८

240.व्यवस्थापिका–संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५

241.व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५

242.शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५

243.शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७

244.शिक्षा नियमावली, २०५९

245.श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली, २०५२

246.श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३

247. श्रम नियमावली, २०७५

248. संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५

249.संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी नियमावली, २०६०

250. स‌ंरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३

251. संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७

252.संविधान सभा नियमावली, २०६५

253.संविधान सभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५

254. संवैधानिक परिषद् कार्यविधि नियमावली, २०६८

255.संस्था दर्ता नियमावली, २०३४

256.सम्पत्ति कर नियमहर, २०१७

257.सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३

258.सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०

259.सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७

260. सरकारी छात्रावास नियमावली, २०२९

261.सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५

262.सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५

263.सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४

264.सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली,२०७२

265.सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४

266.सवारी साधन कर नियमावली, २०३४

267.सवाल र खड्गनिशाना (संशोधन र खारेज) गर्ने नियमहरू, २०२०

268.सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२

269.सहकारी नियमावली, २०४९

270.सापटी (कर्जी) बारेको सवाल सनद, आदेश खारेज गर्ने नियमहरू, २०२०

271.सामाजिक व्यवहार (सुधार) नियमावली, २०३३

272.सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७

273.सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

274.सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्धारण समिति) नियमावली, २०३३

275.सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०५८

276.सिंचाइ नियमावली, २०५६

277.सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५

278.सुरक्षित कारोबार क्षियमावली, २०७३

279.सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६०

280.सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५

281.सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५

282.सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६४

283.सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८

284.सैनिक अदालत नियमावली, २०६४

285. सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३

286.सैनिक उपचारिका नियमावली, २०४९

287.सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५

288.सैनिक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी नियमहरू, २०२४

289.सैनिक नयाँ भर्ना नियमहरू, २०१९

290.सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६

291.सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०५८

292.सैनिक प्राड सेवा नियमावली, २०७४

293.सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९

294.सैनिक मनोरञ्जन अनुदान (प्रदान गर्ने) नियमहरू, २०२१

295.सैनिक विविध सेवा नियमावली, २०७४

296.सैनिक सेवा नियमावली, २०६९

297.सैनिक हवाई सेवा नियमावली, २०७४

298.स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु, २०२७

299.स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३

300.स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४

301.स्थानीय विकास शुल्क कोष नियमावली, २०५६

302.स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी नियमावली,२०६९

303. स्थानीय स्वायत्त शासन  नियमावली, २०५६

304.हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६

305.हात्तीको व्यवस्था गर्ने नियमहरू, २०२२

306.हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली,२०३६

307.हुलाक नियमावली, २०२०

308.हुलाक बचत बैङ्क नियमावली, २०३३

309.होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४

310.होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८

311. हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५