अनुसूची–८

अनुसूची–८

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सँग सम्बन्धित)
सेवामूलक उधोग

१‍‍‍‌. यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कशप),
२.  छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेवा,
३ पेशागत अनुसन्धान तथा विकास, व्यवस्थापन, ईन्जिनियरिङ्ग तथा डिजाइन, कानूनी, लेखा, लेखापरीक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, शैक्षिक तथा प्राविधिक परामर्श सेवाहरु,
४ जिनिङ्ग तथा बेलिङ्ग व्यवसाय,
५ चलचित्र निर्माण व्यवसाय,
६ प्रदर्शनी सेवा,
७ सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय,
८ निर्माण व्यवसाय,
९ सार्वजनिक यातायात व्यवसाय,
१० फोटोग्राफी,
११ अस्पताल,
१२ नर्सिङ्ग होम,
१३ शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था,
१४ पुस्तकालय, अभिलेखालय तथा संग्रहालय सेवा,
१५ प्रयोगशाला,
१६ हवाई यातायात सेवा,
१७ खेलकूद सेवा,
१८ शीत भण्डार सञ्चालन (गैह्र कृषिजन्य),
१९ हाउस वायरिङ्ग इलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग र मर्मत,
२० फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाई, फोहरमैला पुनःप्रशोधन,
२१ घर जग्गा खरिद गरी भूमि विकास गरी बिक्री गर्ने व्यवसाय,
२२ निर्माण सम्बन्धी भारी उपकरण (हेभी इक्वीपमेण्ट) भाडा, मर्मत तथा सञ्चालन,
२३ पशु चिकित्सा सेवा,
२४ व्याट्री रिचार्जिङ्ग,
२५ स्वास्थ्य परीक्षण (एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एम.आर.आइ, अल्ट्रासाउन्ड जस्ता सेवाहरु) तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला,
२६ निर्माण भइसकेका पूर्वाधारहरुको सञ्चालन गर्ने (जस्तैः सभा सम्मेलन भवन, खानेपानी आपूर्ति, इन्धन तथा इन्धनजन्य ग्यास आपूर्ति सम्बन्धी पाइप लाइन, गोदामघर तथा भण्डारण, विमानस्थल, बसपार्क, रङ्गशाला, स्पोर्टस् कम्प्लेकस, रोपवे, सडक, सिँचाइ, विद्युत प्रशारण, विद्युत गृह, रेलवे सेवा, कार्गो कम्प्लेक्स, इनल्याण्ड क्लियरेन्स डिपो (आई.सि.डि.) आदि सेवा सञ्चालन गर्ने) व्यवसायहरु,
२७ खाद्यान्न कुटानी, पिसानी, पेलानी र प्याकिङ्ग गर्ने कार्य,
२८ कपडा तथा धागो रङ्गाई, साइजिङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बुन्ने उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि गरेकोमा बाहेक),
२९ कार्गो व्यवसाय,

३० प्याकेजिङ्ग, रिफिलिङ्ग सेवा (एल.पी.जी. ग्यांस रिफिलिङ्ग र सवारी ग्यांस रिफिलिङ्ग गर्ने स्टेशन समेत),
३१ कुरियर सेवा, 
३२ ड्राइक्लिनिङ्ग व्यवसाय,

३३ व्यूटी पार्लर,
३४ आन्तरिक सजावट (इण्टेरियर डेकोरेशन),

३५  सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय,
३६ प्रकाशन सेवा,
३७ विज्ञापन सेवा,
३८ विज्ञापन सामग्री तयार गर्ने सेवा,
३९ समाचार सम्प्रेषण सेवा,
४० टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न बनाइएका कार्यक्रम र डकुमेन्ट्री टेलीफिल्म उत्पादन तथा प्रसारण,
४१ स्वाइल टेष्टिङ्ग सेवा,
४२ स्वास्थ्य (हेल्थ) क्लव,
४३ पानी ढुवानी तथा वितरण सेवा,
४४ जुलोजिकल पार्क सञ्चालन,
४५ जियोलोजिकल पार्क सञ्चालन,
४६ व्यवसाय सम्वद्र्धन सेवा (विजिनेस इन्क्यूवेसन सर्भिस),
४७ व्यापारिक कम्प्लेक्स सञ्चालन,
४८ वैदेशिक रोजगार सेवा
४९ वायोटेक पार्क,
५० सिनेमा हल,
५१ मल्टिप्लेक्स थियटर,
५२ सिलाई बुनाई,
५३ खनिज अध्ययन तथा अनुसन्धान,
५४ अनुसन्धान तथा विकास सेवा ।