अनुसूची–६

अनुसूची–६

अनुसूची–६
(दफा १२.३.२ सँग सम्बन्धित)
परम्परागत तथा अन्य घरेलु उद्योगहरू८

ज्ञ. ह्याण्ड लूम, पेडल लूम, सेमी—अटोमेटिक लूम, कपडा वार्पिङ्ग, परम्परागत प्रविधिबाट गरिने रङ्गाई, छपाई, सिलाई (तयारी पोशाक बाहेक) र बुनाई ।
द्द. ऊन र रेशममा आधारित हाते बुनाईका राडी पाखी, गलैंचा, पश्मिना, पोशाक ।
घ. हातेकागज र सोमा आधारित वस्तु ।
द्ध. परम्परागत कलामा आधारित वस्तु
छ. परम्परागत मूर्तिकला ।
ट. तामा, पित्तल, ढलौट, कांस र जर्मन सिल्भर जस्ता धातुबाट हस्तनिर्मित भांडावर्तन तथा हस्तकलाका सामान ।
ठ. फलामबाट बनेका हस्तनिर्मित भांडा वर्तन तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, चुलेसी, खुकुरी, हंसिया, कुटो, कोदालो जस्ता परम्परागत औजारहरू ।
ड. सुन चांदीबाट हस्तनिर्मित गर गहना, वस्तु, भांडा वर्तनहरू (बहुमूल्य, अर्ध वहुमूल्य तथा साधारण पत्थर जडान भएका समेत) ।
ढ. स्वदेशमा उपलब्ध किमति, अर्ध किमति तथा साधारण पत्थर कटाई उद्योग ।

ज्ञण्. ग्रामीण ट्यानिङ्ग÷छालबाट हस्त निर्मित वस्तुहरू ।
ज्ञज्ञ. जुट, सवाइ घाँस, चोया, बाबियो, सुती धागो, अल्लो आदि प्राकृतिक रेशामा आधारित उद्योग ।
ज्ञद्द. पत्थरकला (ढुंगा कुंदी बनाइएका सामानहरू) ।
ज्ञघ. पौभा, थाङ्का चित्र र अन्य परम्परागत चित्रकला ।

परम्परागत घरेलु उद्योगको हकमा १० किलो वाट भन्दा बढी विद्युत शक्ति क्षमता भएको हुनु हुँदैन ।

ज्ञद्ध. मुकुण्डो ९ःबकप० तथा परम्परागत संस्कृति दर्शाउने पुतली र खेलौना ।
ज्ञछ. परम्परागत संस्कृति, वाजागाजा र कला दर्शाउने विभिन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्तु ।
ज्ञट. काठ, हाड, सिङ्ग तथा माटो, चटृान र खनीजका कलात्मक वस्तुहरू ।
ज्ञठ. सेरामिक्स तथा माटाका भाँडाकुँडा ।