४. मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरू

४. मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरू

निर्यात र आयातबीचको बढ्दो खाडलले निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटालाई वाञ्छित सीमामा ल्याउनु मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । नेपालले बढी मात्रामा कच्चा पदार्थ, प्राथमिक वस्तु तथा अर्धप्रशोधित वस्तुको निर्यात गर्ने भएकोले निर्यातको मूल्य वृद्धि कमजोर हुनु, समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर हुनु, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन घट्नु, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०१० ले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको निकासी उत्साहजनक नहुनु, गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण, लेवलिङ्ग र प्याकेजिङ्ग सम्बन्धी कमजोर अवस्था हुनु, व्यापारजन्य भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर हुनु, विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको आपूर्ति नहुनु, कमजोर श्रम सम्बन्ध र संस्थागत समन्वय मजबुत नहुनु लगायतका कारणले निकासी व्यापारको आपूर्तिजन्य क्षमतामा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन ।