१५.  जोखिम तथा अनुमान

१५.  जोखिम तथा अनुमान

१५.१ जोखिम

खुला एवं उदार वाणिज्य नीति अवलम्बन गरी अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न आन्तरिक वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उत्पादकत्वमा वृद्धि र बजार पहुँचका उपलब्ध अवसरहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकिएमा निर्यात वृद्धि हुन नसक्ने हुँदा यस पक्षलाई ध्यानमा राखी व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, आय आर्जन एवं समष्टिगत आर्थिक विकासतर्फ वाणिज्य क्षेत्रको योगदान परिलक्षित गर्न सकिएमा मात्र यस क्षेत्रको विकास प्रयासले सार्थक नतिजा हासिल गर्न सघाउ पुग्नेछ ।

 

१५.२ अनुमान

यस नीतिको कार्यान्वयनमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनेछ । नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । साथै अर्थतन्त्रका अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरू वस्तु विकास, मूल्य अभिवृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, आय आर्जन र रोजगारी सृजनामा समेत योगदान पुग्नेछ ।