२. विगतका प्रयास – विद्यमान कार्यक्रम 

२. विगतका प्रयास – विद्यमान कार्यक्रम 

संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकारले हाल सर्वसाधारण तथा मुलतः लक्षित वर्गलाई  आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पुर्याउदै आएको छ । “आमा सुरक्षा”, आङ खस्ने रोगको उपचार, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम तथा लक्षित वर्गका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवाहरु सञ्चालन  हुदैआएको छ । साथै, मुटु रोग, मिर्गौलाको उपचार, क्यान्सर जस्ता गंभीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि पनि विशेष सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।  सन् २००३ देखि नेपाल सरकारले केही स्थानमा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्दैआएको छ । यस्तै, गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि स्वास्थ्यका लागि आवश्यक रकम समुदायबाटै जुटाउने विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि विगत ३ तीन) वर्षदेखि बजेट विनियोजित भए पनि उपयुक्त नीतिको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।