३. विद्यमान अवस्था

३. विद्यमान अवस्था

नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने कार्यमा धेरै प्रगति भए पनि गरिब र सीमान्तकृत     जनताको पहुँच पुर्याउनका लागि अझै चुनौती कायमै छन् । स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न स्तरमा छरिएका विद्यमान स्वास्थ्य संरक्षणका कार्यक्रमहरु अनुसार खर्चिलो किसिमका उपचार गराउनु पर्दा वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा यस्तो खर्च चिकित्सीय आवश्यकतामा आधारित छैनन् । विगतका राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाको तथ्य हेर्दा स्वास्थ्य सेवाका लागि घरपरिवारले प्रत्यक्षरूपमा गरिने खर्च सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिने खर्चभन्दा अधिक देखिएको छ । यस्तो खर्चका कारण अधिकांश जनसङ्ख्याको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कायम हुन सकेको छैन भने त्यस्तो खर्च धान्न नसकी गरिब हुँदै जाने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।