४. प्रमुख समस्या तथा चुनौती 

४. प्रमुख समस्या तथा चुनौती 

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच तथा समता कायम गर्न विद्यमान चुनौती र अवरोधलाई   सङ्क्षेपमा देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

  1.   आर्थिक समस्याका कारण जनताले स्वास्थ्य सेवाको प्रयोग गर्न नसक्नु ।

२.     सेवा लिदाँका     बखत ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्दा गरिबीको जोखिममा पर्नु ।

३.   स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विद्यमान पद्दतिमा दक्ष व्यवस्थापन हुन नसक्दा   हुने सरकारी   खर्चको अदक्ष व्यवस्थापनका कारण स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता, कार्यकुशलता र  जवाफदेहीमा सुधार गर्ने सरकारको क्षमता सीमित हुनु ।

४.     विद्यमान स्वास्थ्य वित्त प्रणालीमा गरिबको पहिचान गरी तिनलाई सुरक्षा र न्याय प्रदान  गर्ने सीमित क्षमता हुनु ।

५.       स्वास्थ्य संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रमहरुले पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराउन र लक्षित वर्गको स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ हुनु ।

६.    स्वास्थ्यका लागि व्यक्तिगतरूपमा नै ठुलो रकम खर्च गरीने भएकाले अनुचित मूल्य र  अनुपयुक्त सेवा प्रवाह रोक्ने सरकारी क्षमता कमजोर हुनु ।

७.       स्वास्थ्य सेवाका लागि पर्याप्त साधन स्रोत दिगोरूपमा उपलब्ध गराउनेसरकारी व्यवस्था सीमित हुनु ।

८.    स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सर्वसाधारणप्रति जिम्मेवार बनाउन एकीकृत अवधारणा नहुनु ।