१. पृष्ठभूमि

१. पृष्ठभूमि

नेपाल अधिराज्यको संविधान, मा अन्तरनिहित “राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु” ले विकेन्द्रीकरणमार्फत जनतालाई शासनमा संलग्न हुने अधिकतम अवसरहरु प्रदान गर्न निर्दिष्ट गरेको छ । यसैलाई आत्मसात गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र निमावली, २०५६ ले स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने प्रावधानहरु राखेको  छ । स्थानीय तहमा विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्व-शासनको माध्यमवाट पूर्वाधारहरुको विकास गर्न योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायहरुले लिनु पर्ने आबश्यकता देखिन्छ ।

 

भौतिक पूर्वाधार, सामाजीक विकास तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको विषयगत केन्द्रीय निकायहरु नै क्रियाशील रहेका        छन् ।उक्त निकायहरुले क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिको लागि बिभिन्न नीति तथा रणनीतिहरु समेत अख्तियार गरेका छन् । यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय आवास नीति २०५३, फोहर मैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०५३, दीर्घकालीन कृषि योजना २०५४, यातायात क्षेत्रको विकासको लागि राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८, सिंचाई क्षेत्रको विकासको लागि सिंचाई नीति २०६०, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई राष्ट्रिय नीति २०६० आदि उल्लेख रहेका छन् । कतिपय विद्यमान बिषयगत नीति तथा रणनीतिहरुले स्थानीय निकायहरु मार्फत सञ्चालन गरिने स्थानीय पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कार्यक्रमहरुलाई समेट्न सकेका छैनन् ।

 

ग्रामीण पूर्वाधार विकासको राष्ट्रिय रणनीति, २०५४ नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद) बाट २०५४ साल मंसीरमा स्वीकृत भएको थियो । विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, दातृ संस्था र स्थानीय निकायहरुले आ-आफ्नै किसिमले समन्वय गरी राखेका ग्रामीण पूर्वाधार विकासका कामहरुको कार्यान्वयन एउटा सर्वमान्य प्रकृया अवलम्वन गर्ने लक्ष्य यस रणनीतिले राखेको थियो । दश वर्षको सांगठनिक रुपरेखा र आवश्यक लागानी रकमको प्रक्षेपण पनि रणनीतिले गरेको देखिन्छ । रणनीतिले निर्दिष्ट गरे अनुसार २०५५ भाद्रमा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको स्थापना भयो । स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकासका कार्यहरु एउटै निकायबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०५८ साल वैशाखमा जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय (हालको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय) जिल्ला विकास समितिको मातहतमा रहने गरी स्थापना गरीयो । यो रणनीतिको समुचा मूल्यांकन गरीदा स्थानीय पूर्वाधार विकासमा एकद्धार प्रणाली र बहुविषयगत उद्येश्य राखेको भए तापनि कार्यरुपमा ज्यादातर ग्रामिण सडक निर्माण तर्फ मात्र केन्द्रित रहेको देखियो ।

 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लागू भएपछि स्थानीय निकायहरुको अधिकार क्षेत्र, श्रोतको व्यवस्था र परिचालनमा हुने ब्यापकताले यी निकायहरुको देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान हुने निश्चत छ । स्थानीय स्व-शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय निकायहरुलाई बढी क्रियाशील, जनमुखी र उत्तरदायी बनाउने उद्येश्य अनुरुप साविकमा केन्द्रीय निकायहरुबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरुको अधिकार निक्षेपण गरी स्थानीय निकायहरुलाई अन्य क्षेत्र लगायत पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र कार्यान्वयन पश्चात आवश्यक मर्मत सम्भार र सञ्चालनको जिम्मेरी सहित हस्तान्तरण गरिन प्रकृया अवलम्वन गरिएको छ । यस क्रममा केन्द्रीयस्तरबाट गरिने पूर्वाधार विकासका क्षेत्रगत प्रयासहरु र स्थानीय निकायहरुबाट गरिने स्थानीय स्तरका विकासका प्रयासहरु बीच सामाञ्जस्यता समेत गरिने छ ।

 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियम लागू भएको लामो अबधि भइसक्दापनि दीर्घकालीन सोचको अभाव, विकेन्द्रिकरणको मर्म अनुरुप स्थानीय निकायलाई स्थानिय पूर्वाधारका कामहरु निक्षेपण नहुनु, ऐनको भावना अनुरुप ग्रामीण तथा  शहरी पूर्वाधारमा के कसो गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका तयार हुन नसक्नु, स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार कार्यक्रमहरुबाट गुणस्तरीय प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नु आदि कारणहरुले ग्रामीण पूर्वाधार विकासको राष्ट्रिय रणनीति, २०५४ मा वृहत् पूनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकोले सोहि अनुरुप स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति, २०६१ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।