अनुसूचि– ४ कार्यगत परिभाषा

अनुसूचि– ४ कार्यगत परिभाषा

स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर र गुणस्तरको सुनिश्चितताको अर्थलाई एकै किसिमबाटमात्र व्याख्या गर्न सम्भव हुदैन । तथापि, निम्न लिखित व्याख्याबाट यी दुवैको अर्थ बुझ्न केही हदसम्म सहयोग पुग्दछः

(क) स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर
स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर भन्नाले त्यस्तो स्वास्थ्य सेवालाई जनाउँछ जसले सेवाग्राही वा उपभोक्ताहरुको आवश्यकता र चाहाना पुरा गर्न सक्छ । राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड र मान्यता अनुसारको तालिम प्राप्त तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा स्थानीय श्रोतको अधिकतम उपयोग गरी अपेक्षा गरे अनुरुप सेवाको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ र स्वास्थ्यकर्मी तथा उपभोक्ता दुवैलाई फाईदा पुर्याउनु का साथै खता न्यून गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।

(ख) गुणस्तरको सुनिश्चितता
“स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, जसले स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तहमा प्रदान गरिने सेवाको उच्चतम गुणस्तर कायम तथा वृद्धि गर्दछ । यस अन्र्तगत प्रोटोकल तथा मापदण्डहरुको प्रयोग, स्वास्थ्य सेवा सूचाङ्कको विकास, मापदण्डहरुको विकास, मापदण्डहरुको प्रयोग गरी गुणस्तरको अनुगमन, समस्या तथा समाधानका उपायहरुको पहिचान आदि गतिविधिहरु समावेश हुन्छन् ।”