२. विगतका प्रयासहरु

२. विगतका प्रयासहरु

उच्च शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि एकिकृत उच्च शिक्षा नीतिको व्यवस्था नभएको भएता पनि विभिन्न समयमा नेपाल सरकारबाट गठित आयोगहरुले दिएका सुझाव र सरकारबाट जारी भएका नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन भइ आएको छ । हाल सञ्चालित विश्व विद्यालय आ–आफ्नै ऐन र विनियमहरुबाट स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान निश्चित मापदण्डका आधारमा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगबाट वितरण भइ आएको छ ।

 

विगतदेखि उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सार्वजनिक नीतिका रुपमा तय गरीएका उच्च शिक्षाका नीतिहरु छरिएर रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय आवश्यकता, उच्च शिक्षाको बढ्दो माग, उच्च शिक्षामा विश्वयापी रुपमा आएको परिवर्तन र उत्पादित जनशक्तिले अन्तराष्ट्रिय रुपमा सामना गर्नु पर्ने प्रतिस्पर्धालाई समेत दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरु समेतको सहभागितामा उच्च शिक्षा नीतिको समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन समेत गरिएको थियो । यस सम्मेलनबाट प्राप्त भएका सुझाव र विगतका प्रयासहरुलाई एकिकृत गरी सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट उच्च शिक्षा नीतिले समेट्नु पर्ने विषयगत क्षेत्रहरुको पहिचान भएको थियो । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त राय सुझाव समेतका आधारमा नयाँ परिवेशमा छरिएर रहेका नीतिहरुलाई प्रस्तुत उच्च शिक्षा नीति २०७२ मा समेटिएको छ ।