३. वर्तमान स्थिति

३. वर्तमान स्थिति

२०७१ साल सम्मको तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षा प्रदायकका रुपमा ९ ओटा विश्व विद्यालयहरु र ४ ओटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु रहेका छन् । नेपालमा उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारमा सरकारका साथै समुदाय र निजी क्षेत्र समेतको लगानी र प्रयास रहेको छ । यसका लागि लागत आपुरण, निजी क्षेत्रको लगानी, सामुदायिक सहभागिता, मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन र विश्व विद्यालयबाट आयस्रोतको परिचालन जस्ता नमुना विकास गर्नका लागि स्थानीय निकाय, समुदाय र निजी क्षेत्रहरुलाई पनि उच्च शिक्षा विकास साझेदारका रुपमा सहभागी हुने अवसर खुला गरिएको छ । यसको परिणाम स्वरुप हाल उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने १२७६ क्याम्पसहरु मध्ये ९६ ओटा आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा र ४२९ ओटा समुदायबाट सञ्चालित छन् भने ७५१ ओटा निजी लगानीमा सञ्चालित    छन् । अहिले नेपालको उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर १७.१ प्रतिशत पुगेको छ । संख्यात्मक रुपमा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको विस्तार भएको देखिएता पनि उच्च शिक्षाको पहुँच र अवसर समतामूलक बन्न सकेको छैन ।