५. उच्च शिक्षा नीतिको आवश्यकता

५. उच्च शिक्षा नीतिको आवश्यकता

उच्च शिक्षाका पहुँच, समता, गुणस्तर र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विद्यमान विविध समस्या तथा चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि एकिकृत उच्च शिक्षा नीतिको आवश्यकता परेको  छ । उच्च शिक्षा संस्थाहरुको संख्या, तिनका शैक्षिक कार्यक्रमहरु एवम् विद्यार्थी भर्नामा भएको वृद्विलाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी उच्च शिक्षालाई सरकारी, सामुदायिक एवम् निजी लगानी समेतलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत उच्च शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु परेको छ । विश्व विद्यालयहरु बेग्लाबेग्लै ऐन अन्तर्गत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका हुँदा समन्वयको अभावलाई सम्बोधन गर्न यो नीति तर्जुमा गर्नु परेको छ । उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको व्यवस्थापन र नियमनलाई एकीकृत ढाँचामा आवद्ध गरी एक संस्थाको ज्ञान अर्को संस्थामा स्थानान्तरण गर्न र विश्व विद्यालयहरु बिच क्रेडिट ट्रान्सफर (पाठ्यभार स्थानान्तरण) र समायोजन गर्नका लागि समेत उच्च शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु परेको हो ।

 

दूरदृष्टि (Vision)

मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि सान्दर्भिक अनुसन्धान तथा ज्ञान अभिवृद्धि र अन्तराष्ट्रिय विकासक्रमसँग आवद्ध गर्न सक्ने उच्च स्तरको मानव संसाधन विकास गर्न उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुलाई नेतृत्वदायी उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने ।

 

संकल्प (Mission)

प्राज्ञिक उत्कृष्टता तथा उन्नयनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने समतामूलक एवम् समावेशी अवसरसहित प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरयुक्त र उपलब्धिमूलक उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने ।