४. नीतिको लक्ष्य

४. नीतिको लक्ष्य

नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिई प्रशारण हुने विदेशी च्यानललाई वित्रापन रहित बनाइ सबै किसिमका विज्ञापनहरु स्वदेशी संचार माध्यमहरुबाट प्रशारण गरी स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्ने र विज्ञापनका माध्यमबाट राजश्व र रोजगारीमा बृद्धि गरी विदेशी च्यानलको नाममा ठूलो मात्रामा हुने विदेशी मुद्राको वहिर्गमनलाई घटाउदै जाने ।