५. नीतिको प्रभाव

५. नीतिको प्रभाव

यो नीति लागु गर्दा मुलुकमा विदेशी च्यानल हेर्ने दर्शक र खासगरी शहरी क्षेत्रका दर्शकमा निम्न प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।
क) विदेशी सःशुल्क च्यानलहरुको सिग्नलको मूल्य केहि महंगो हुन सक्ने ।
ख) सःशुल्क च्यानलहरुको विज्ञापन रहित प्रशारणको समय नेपालको स्थानीय समय अनुकुल नहुन सक्ने ।
ग) विदेशी प्रशारकहरुले वितरण गर्ने च्यानलमा विज्ञापन रहित नेपाल फिड तयार गर्न नसक्दा केहि विदेशी च्यानलको प्रशारण रोकिन सक्ने ।
घ) सःशुल्क च्यानलमा समेत विज्ञापन सहित सिग्नल लिई सोझौ प्रशारण गरि आएका स्वदेशी सिग्नल वितरकहरुले प्रशारण प्रविधिमा सुधार गर्नु पर्ने, थप जनशक्ति र लागत समेत लाग्न सक्ने ।
ङ) सःशुल्क च्यानलको मूल्यमा केहि वृृद्धि हुन सक्ने ।