६. रणनीतिहरु

६. रणनीतिहरु

यो नीति कार्यान्वयनका लागि निम्न रणनीतिहरु अपनाईने छ ।
क) डाउनलिङ्क अनुमति लिई प्रशारण गरिरहेका केवल अप्रेटर तथा वितरकहरु समेतको सहभागितामा सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति बनाई नीति कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुने समस्याको समाधान गर्ने ।
ख) उक्त कार्यदलमा विज्ञापन एजेन्सी संघका प्रतिनिधिका साथै प्रशारकहरुको समेत सहभागीता गराउने ।
ग) विज्ञापन रहित प्रशारण नीतिको समिक्षा गरि त्यसमा कुनै संसोधन गर्नु पर्ने भए कार्यदलले सिफारिश गर्ने ।
घ) विदेशी च्यानल हेर्ने उपभोक्तालाई चर्को शुल्क तिर्न नपर्ने गरी सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने ।
ङ) विदेशी मुद्रा विनियमको सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत पार्ने ।
च) Clean Feed मा प्रशारण हुने विदेशी च्यनलको मूल्य निर्धारणमा समस्या भएमा प्रकारण (क) बमोजिमको कार्यदलले आवश्यक सिफारीस गर्ने ।