अनुसूची – १

अनुसूची – १

राष्ट्रिय अपाङ्ग नीति तथा कार्ययोजना निर्माणमा संलग्न समिति र निकायहरु

१. निर्देशक समिति

सि.नं. पदाधिकारीको नाम थर पद पद र संस्थाको नाम
डा. युवराज खतिवडा अध्यक्ष मा. सदस्य, राष्ट्रिय योजना अयोग
डा. पुष्पा श्रेष्ठ अध्यक्ष मा. सदस्य, राष्ट्रिय योजना अयोग
श्री राम कृष्ण तिवारी सदस्य सह सचिव, मानव संसोधन विकास, रा.यो.आ. को सचिवालय
श्री श्याम सुन्दर शर्मा सदस्य सह-सचिव महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
सदस्य सचिव सदस्य समाज कल्याण परिषद्
प्रमुख, योजना महाशाखा सदस्य शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
प्रमुख, योजना महाशाखा सदस्य स्थानीय विकास मन्त्रालय
प्रमुख, योजना महाशाखा सदस्य श्रम तथा यातायात व्य. मन्त्रालय
प्रमुख, योजना महाशाखा सदस्य उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति
१० प्रमुख, योजना महाशाखा सदस्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय
११ प्रमुख, योजना महाशाखा सदस्य सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
१२ प्रमुख, योजना महाशाखा सदस्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
१३ श्री गणेश प्रसाद उपाध्याय सदस्य उप सचिव, महिला बालबालिका ता समाज कल्याण मन्त्रालय
१४ श्री ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय
१५ अध्यक्ष सदस्य नेपाल अन्धा कल्याण संघ, त्रिपुरेश्वर
१६ अध्यक्ष सदस्य राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाल
१७ अध्यक्ष सदस्य नेपाल बहिरा तथा सुस्तश्रवण संघ
१८ अध्यक्ष सदस्य राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्तश्रवण संघ
१९ अध्यक्ष सदस्य नेपाल राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ
२० अध्यक्ष सदस्य सुस्तमनःस्थिति अभिभावक संघस
२१ अध्यक्ष सदस्य नेपाल अपाङ्ग महिला संघ
२२ अध्यक्ष सदस्य नेपाल ल्यारेङ्टोमी संघ
२३ निर्देशक सदस्य पुर्नस्थापना र विकास लागि श्रोत केन्द्र भक्तपुर
२४ अध्यक्ष सदस्य नेपाल नेत्रहिन संघ
२५ अध्यक्ष सदस्य स.वि.आर. राष्ट्रिय नेटवर्क नेपाल
२६ अध्यक्ष सदस्य जिल्ला विकास समिति महासंघ
२७ प्रतिनिधि सदस्य गाउँ विकास समिति महासंघ
२८ प्रतिनिध सदस्य नगरपालिका संघ
२९ श्री लोकनाथ भुषाल सदस्य शाखा अधिकृत, रा. यो आ. को सचिवालय

२. वाह्य विकास सहभागीहरु (External Development Partners)

सि.नं. संस्थाको नाम
DANIDA/PAT Advisor-Special Needs Education
Handicapped International-Nepal
UNICEF-Nepal
International Labour Organization
Save the Children Alliance
Action Aid Nepal
Plan Nepal
DSI Denmark
UNDP Nepal

 ३. विज्ञहरु (Experts)

सि.नं. विज्ञहरुको नाम
डा. लक्ष्‍मी नारायण प्रसाद
डा. शिव राज लोहनी
माधव प्रसाद अर्याल
राजेन्द्र कार्की

 ४. कार्य समिति (Working Committee)

सि.नं. नाम पद कार्यालय  
गणेश प्रसाद उपाध्याय उपसचिव महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय संयोजक
ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ उपसचिव राष्ट्रिय योजना अयोग सदस्य
रेणु लोहनी प्रतिनिधि डि.एस.आई, डेनमार्क सदस्य
मुनिश्वर पाण्डे अध्यक्ष राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सदस्य
डा. शिवराज लोहनी विज्ञ   सदस्य