४. समस्या तथा चुनौती

४. समस्या तथा चुनौती

नेपालमा वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा देखिएका समस्याहरु उल्लेख गर्नुपर्दा वौद्धिक सम्पत्ति को संरक्षण तथा उलंघनको अवस्थामा सोको उपचार सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव हुनु, भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनहुन नसक्नु, अन्तराष्ट्रिय रुपमा भएको विकासक्रमअनुसार वौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न विधाहरुलाई समायोजन गर्न नसकिनु आदि समस्याहरु रहेका छन् ।