५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

नेपालको वौद्धिक सम्पत्ति प्रवद्र्धन तथा सम्वृद्धिको सम्भावना र अवसर सिर्जना गर्न वौद्धिक सम्पत्ति पहिचान, प्राप्ति, अधिकार, अनधिकृत उपयोग, उल्लंघनमा उपचारको व्यवस्था गर्नुका साथै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकतासँग तालमेल हुने गरी विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता हुँदा गरिएका प्रतिबद्धता लगायत अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरुबाट सिर्जित दायित्व समेत पूरा हुने गरी आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालमा हालसम्म वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी अलग्गै नीति नभएको र वौद्धिक संरक्षणमा जिम्मेवार निकायहरु विभिन्न मन्त्रालयहरु अन्र्तगत रहँदा निकायगत प्राथमिकतामा भिन्नता रहेको, मानव स्रोत विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास हुन नसकेको, विषयगत विशेषज्ञता हासिल हुन नसकेको र समन्वितरुपमा कार्य हुन नसकेको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता र अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुरुप मुलुकमा सिर्जनशिलता प्रवद्र्धन, सर्जकहरुको हक अधिकारको संरक्षण, उद्योग व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण, विदेशी लगानी र प्रविधि आकर्षण, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनाका साथै नक्कली उत्पादन रोकी गुणस्तर र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि पनि वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको नीतिगत, संस्थागत र कानूनी व्यवस्था गर्न यससम्बन्धी एकीकृत नीतिको आवश्यकता रहेको छ ।