४.    नीतिको आवश्यकता

४.    नीतिको आवश्यकता

४.१. वन विकास गुरुयोजना, २०४६ को समयावधि सकिएको छ । ‘समृद्धिको लागि वन’   भन्ने अवधारणा विकास गरिएको भए पनि यसको विस्तृत खाका तयार गरिएको   छैन । यस अवस्थामा हालसम्म प्राप्त अनुभव, वन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण,    जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा विकसित अवधारणा, नेपालका  राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकता र नेपालका संरक्षण सम्बन्धी प्रतिवद्धता समाहित    गरी समग्र वन क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्न नीतिगत दस्तावेज आवश्यक भएको छ ।    यही सन्दर्भमा वन नीति, २०७१ तयार गरिएको हो ।

४.२. निःसन्देह नेपालको समग्र आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिन     सक्छ । यसको लागि वन व्यवस्थापन र विकासलाई सँगै लैजानु पर्ने हुन्छ । वन   क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी यसबाट प्राप्त हुने उत्पादन र वातावरणीय सेवाको    बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग र प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणको माध्यमबाट जीविकोपार्जनमा सुधार तथा अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने गरी वन क्षेत्रलाई समृद्धिको  आधारको रुपमा स्थापित गर्न यो वन नीति, २०७१ तर्जुमा गरिएको हो ।