४.   समस्या र चुनौती

४.   समस्या र चुनौती

नेपालमा मह र मैन लगायत अन्य मौरीजन्य उपजहरु उत्पादन र उत्पादकत्वको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि अपेक्षितरुपमा यसको प्रवद्धन गर्न सकिएकै छैन । महको आन्तरिक आवश्यकतालाई पूरा गरि गुणस्तरीय मह निर्यात गर्न चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । नेपालले महको निर्यात व्यापार विस्तार गर्न विश्व व्यापार संगठन (WTO) लगायत यूरोपियन यूनियनका सम्बद्ध राष्ट्रहरुको मह सम्बन्धी गुणस्तर मापदण्ड र विषादि तथा अवशेष अनुगमन योजना र राष्ट्रिय नीति तथा आचारसंहिताको स्पष्ट एवं किटानी व्यवस्था गरि महको गुणस्तर कायम गर्न तथा मौरीजन्य उपजहरुको बजारको सबलीकरण गर्न अवश्यकता छ । मौरी चरणमा कमी, वन क्षेत्रसंग संस्थागत साझेदारी प्रयास नहुनुले चरन क्षेत्रको विकास र विस्तार नहुनुका साथै यातायातको कठिनाईका कारण भैरहेको प्राकृतिक चरनको पनि पूर्ण उपयोग हुन सकिएको छैन ।