५.   नयाँ नीतिको आवश्यकता

५.   नयाँ नीतिको आवश्यकता

कृषि व्यवसाय सम्बन्धी बिभिन्न मितिमा जारी भएका विभिन्न ऐन नियम तथा नीतिहरुले मौरीपालन प्रवर्द्धन र त्यसको आर्थिक पक्षलाई सामान्य रुपमा सम्बोधन गरेता पनि स्पष्ट नीतिको अभावमा अपेक्षित रुपमा उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिएको छैन । नेपालको मौरीपालनलाई प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गरी अतिरिक्त आयआर्जनको माध्यम बनाएर गरिबी न्यूनिकरणमा टेवा पुर्याउने तथा व्यवसायिक मौरीपालन र स्थानीय प्रजातीका मौरीहरुको संरक्षण गरी पर्यावरणीय सेवा (परागसेचन) प्रवर्द्धन गरी जैविक विविधता संवर्द्धन गर्ने परिदृश्यको परिकल्पना गरिएको छ ।