५.   नयाँ नीतिको आवश्यकता

५.   नयाँ नीतिको आवश्यकता

जनसङ्ख्या बहुआयामिक विषय हो । देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समन्वयात्मक रूपमा यसको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । नेपालमा जात, जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र बसोबास एवम् भूगोलका आधारमा भएका विभिन्न असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्न, प्रजननदर घटाउन, विवाहको उमेर बढाउन, बसाइसराइ र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक निर्णयमा प्रमुख भूमिका नै जनसङ्ख्याको हुने भएकाले सबै क्षेत्रमा सुधारका लागि सबै सरोकारवाला निकायका बीच समन्वय, सहकार्य र तादात्म्य राख्ने एक राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिको खाँचो अनुभव गरिएको छ ।