१२.   अपेक्षित उपलव्धि

१२.   अपेक्षित उपलव्धि

१२.१    जनसङ्ख्या व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको माध्यमवाट मातृशिशु तथा बाल मृत्युदरमा कमी आई गुणस्तरीय जीवनयापन एवं अपेक्षित औसत आयु वृद्धि भएको हुनेछ ।

१२.२    आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराइ एवं सहरीकरणको समुचित व्यवस्थापन भएको हुनेछ ।

१२.३    जनसङ्ख्या व्यवस्थापन एवं निर्णय प्रक्रियामा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण भएको हुनेछ ।

१२.४    जेष्ठ नागरिक, उपेक्षित एवं सीमान्तकृत वर्ग, लोपोन्मुख समुदायलगायत लक्षित वर्गको सामाजिक न्याय एवं सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको हुनेछ ।

१२.५    सरकारी, गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजवाट राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिलाई पूर्णरूपमा समर्थन गर्दै त्यसको कार्यान्वयन तथा परिमार्जनमा स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी भएको अवस्था हुनेछ ।

१२.६    यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनवाट मुलुकको अन्य क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्न गई प्रभावकारिता अभिवृद्दि हुनेछ ।