१. प्रस्तावना

१. प्रस्तावना

नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको उदार, खुला तथा बजारमूखी अर्थ नीति अनुसार २०५४ कात्र्तिक देखि रासायनिक मलको कारोवार (खरिद तथा वितरण समेत) मा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई सकेको परिप्रेक्ष्यमा, नेपाल अधिराज्यभित्र गुणस्तरीय मलको आपूर्ति (उत्पादन, पैठारी तथा विक्री वितरण) व्यवस्था प्रत्याभूत गरी कृषि उत्पादनलाई टेवा दिन यो मल नीति तर्जुमा भएको छ ।