२. अन्तरनिहित आधारभूत सिद्धान्तहरु

२. अन्तरनिहित आधारभूत सिद्धान्तहरु

कृषि उत्पादनको लागि अति आवश्यक उर्ने उत्पादन सामाग्रीहरु मध्ये “मल” एउटा प्रमुख उत्पादन सामाग्री भएकोले कृषि क्षेत्रको नीति भित्रको यो एउटा उपक्षेत्र नीति हो । वस्तुतः यो नीति देहायका आधारभूत सिद्धान्तहरुमा आधारित छ ः
१.  कृषकहरुको मलप्रति बढ्दै गएको अभिरुचि तथा मागलाई ध्यानमा राखी देशमा मलको उपलब्धता सहज गर्न निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता अपरिहार्य छ ।
२.  सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्र सबैलाई मलको कारोवारमा समान अवसर तथा सहुलियत उपलब्ध हुनु पर्छ ।
३.  वर्तमान विश्व व्यापारीकरण, सुचना प्रविधिहरुको विकास तथा प्रसार एवं बजारमूखी अर्थ व्यवस्थाको सन्दर्भमा सरकार स्वयं व्यापारमा संलग्न हुनु भन्दा सरकारको भूमिका नियमनकर्ता तथा सहजकर्ताको हुनुपर्छ ।
४.  मलको समुचित प्रयोगको लागि कृषि प्रसार तथा कृषि अनुसन्धानले सामूहिक जिम्मेवारी बहन गरी एक अर्काको परिपूरक हुनु पर्छ ।
५.  माटोको उर्वराशक्ति ह्रास हुन नदिन, रासायनिक मलको प्रयोगबाट वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न तथा यसको उचित एवं सन्तुलित प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न एकीकृत वाली पोषण व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनु पर्दछ ।
६.  मलको समुचित उपयोगको लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था तथा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।