२.   विगतका प्रयासहरु

२.   विगतका प्रयासहरु

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विगतका कार्यहरुले नेपाली जनताको मुख स्वास्थ्यमा केही सुधार तथा उपलव्धि हाासिल गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुख स्वास्थ्यलाई नसर्ने रोगहरुको प्रतिरोध र नियन्त्रण गर्न वहु–क्षेत्रगत राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समावेश गर्ने महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ । मन्त्रालयले मानव विकासमा मुख स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण पक्षलाई ध्यान दिदै यसको प्रवर्द्वन गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ । यसका साथै विगतका उपलव्धिहरुमा मुख स्वास्थ्यको प्रवर्द्वन र रक्षा गर्न मुख स्वास्थ्य सम्वन्धी जनशक्तिको विकास र रोगहरुको नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको छ ।

नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनकोसूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्ययोजना सम्झौता–सन् २००३ (Framework Convention on Tobacco Control 2003) पारित गरी सन् २००६ मा प्रतिनिधि सभावाट अनुमोदन पनि गराएको छ । तत् पश्चात राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना संचार केन्द्रले राष्ट्रिय स्तरमा सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनको रोकथामको लागि राष्ट्रभर पैरवी तथा संचार अभियान संचालन गर्दै आएको छ । यसको साथै सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०११ र नियमावली, २०११(सन्) लागू भैसकेको छ ।

सन् २००४ को राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीतिको एउटा महत्वपूर्ण रणनैतिक उद्धेश्य पनि मुख स्वास्थ्यको सुरक्षामा सचेतना बढाउने र फ्लोराईडयुक्त दन्तमन्जनहरुको पँहुच वढाउने हो। नेपालमा सन् १९९७ मा अतिकम संख्यामा प्रयोगमा रहेको फ्लोराइडयुक्त दन्तमन्जन हालको दिनमा करिव ९० प्रतिशत जति नागरिकहरुको पहुचमा पु¥याउन सफल भएको छ । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुवाट प्रशस्त प्रयास हुँदा पनि मुख स्वास्थ्य अझै स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य प्राथमिकतावाट वञ्चित रहेको छ ।