४.   समस्या तथा चुनौतीहरु

४.   समस्या तथा चुनौतीहरु

हालको श्रोत साधनले सामाजिक-आर्थिक रुपले कमजोर रहेका जन समुदायको पँहुचमा आधारभूत मुख स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु, मुख स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक र उपयुक्त साधनस्रोत सहितको सेवाको रुपमा व्यवस्थित गर्नु नेपाल सरकारको अगाडि ठूलो चुनौती रहेको छ । जनसांख्यिक वनौट, आधुनिकीकरणको साथै नेपालीहरुको आहारमा आएको परिवर्तनले गर्दा मुख सम्वन्धी समस्या वढेको अनुमान गरिन्छ । आधारभूत मुख स्वास्थ्यको पहुँचमा कमी,  असमान/असन्तुलित जनशक्तिको वितरण र हाल विद्यमान कमजोर स्वास्थ्य स्थितिको कारण अधिकांश नेपाली जनताको मुख स्वास्थ्य समस्या सम्वोधन हुन नसकेको अवस्था छ । वढ्दै गएको डेण्टल कलेजहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रावधानको आवश्यकता छ । साथै वढ्दो अवैध सेवा प्रदायकहरुले गर्दा नेपाली जनताहरुको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने खतरा पनि संम्वोधन हुन आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थावाट उपलव्ध दन्त स्वास्थ्य सेवाको पनि गुणस्तर सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ ।