६.   संस्थागत संरचना 

६.   संस्थागत संरचना 

नेपाली जनताहरुको स्वास्थ्य सम्वन्धी जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग र यसका अन्तर्गतका निकायहरु जो समुदायसम्म स्थापित एवं क्रियाशील छन्, तिनै निकायहरु मार्फत यस नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ । साथै ओरल हेल्थ फोकल प्वाईन्टलाई ओरल हेल्थ महाशाखामा परिणत गरी मुख स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई अझ वढी सुद्धृढ गरिने छ ।