७.   वित्तीय श्रोत

७.   वित्तीय श्रोत

मुख स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले खर्च गरिरहेको वजेट अपुग भएकोले वढाउनु पर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रले मुख स्वास्थ्य सेवामा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । मुख स्वास्थ्यको सवै तहमा सरकारी वजेट वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा वहस तथा पैरवी बढाउनु परेको छ । साथै मुख स्वास्थ्यका सवै तहहरुमा भौतिक पूर्वाधार, उपकरणहरुको आपूर्तिलाई विस्तार गर्न वजेट रकम वृद्धि गर्न जरुरी छ । मुख स्वास्थ्य सेवामा वजेट प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई आमा, वच्चा, वृद्ध र जोखिममा रहेका समूह र पहुँचवीहिन समुदायमा पु¥याउनु अत्यावश्यक छ । दातृ समुदाय र सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई निकट पार्नु आवश्यक छ ।