४. मुख्य समस्या र चुनौती

४. मुख्य समस्या र चुनौती

बालबालिका सम्बन्धी विषयले राष्ट्रिय प्राथमिकता नपाउनु, बालबालिका सम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, बालबालिका सम्बन्धी कार्यमा समन्वयको अभाव हुनु र उपलब्ध स्रोत र साधनको पर्याप्त र उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु बालबालिकाको विकास र संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्याहरू हुन । देशमा विद्यमान गरीबीले पनि बालबालिकाका अधिकारको संरक्षण र उपयोगमा समस्या थपेको  छ । देशको भौगोलिक अवस्थाले बालबालिका सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

 

सीमित स्रोत र साधनको अत्याधिक उपयोग गरी बालबालिकाको हक अधिकारको संरक्षण गर्नु, बालबालिकाको विकास गर्नु र बाल सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आजको चुनौति हो । विद्यमान बालबालिकासंग सम्बन्धित ऐन नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र बालबालिकालाई विभेद गर्ने र बालबालिकाको विकासमा अवरोध श्रृजना गर्ने मौजुदा ऐन, नियम, कुरीति र परम्परालाई समयानुकूल संशोधन, खारेज र सुधार गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । केन्द्र्रदेखि समुदायसम्म बाल अधिकार र बाल विकास प्रति संवेदनशील बनाई सबैमा उत्तरदायित्व र स्वामित्वको बोध गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्नु पनि एक चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।