७. नीतिका प्रमुख उद्देश्य

७. नीतिका प्रमुख उद्देश्य

७.१   सबै किसिमका शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुव्र्यवहार, परित्याग, उपेक्षा, शोषण वा   यौन दुव्र्यवहारबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने,

७.२   बालबालिका जन्मनु अघि र जन्मे पछि उनीहरूलाई आवश्यक स्याहार, पोषण सहयोग र    शिक्षा प्रदान गरी बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकास गर्ने,

७.३   आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम बालबालिकालाई निजसंग सम्वद्ध सबै विषयहरूमा आफ्नो     विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अवसर दिई बाल सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

७.४   बालबालिका प्रतिको विभेद अन्त्य गर्ने,

७.५   बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ।