११. नीतिको कार्यान्वयन

११. नीतिको कार्यान्वयन

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, श्रम तथा यातायात व्यवस्था, स्थानीय विकास जस्ता मन्त्रालयहरूको कार्यक्रममा बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम थप्न र विस्तार गर्न जोड दिइनेछ । यी मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूबाट सञ्चालन गरिने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय एवम् स्थानीय गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबीच समन्वय गरी समय, श्रम र लागत घटाउने र लाभान्वित बालबालिका र समुदाय बढाउने व्यवस्था गरिनेछ । बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय वा संस्थाहरूबीच कार्यगत क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि सञ्जाल विकास गरिनेछ । सरकारी निकायहरू, मन्त्रालयहरू, विभागहरू, जिल्ला स्थित कार्यालयहरू, जिल्ला विकास समितिहरू, गाउँ विकास समितिहरू, नगरपालिकाहरूका साथै उपभोक्ता समूहहरू र विकासका साझेदारहरूबीच कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार सहकार्य तथा समन्वयात्मक कार्यशैली अवलम्बन गरिनेछ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र केन्द्रीय बाल कल्याण समितिबाट केन्द्रीयस्तरमा मन्त्रालय, विभाग र विकासका साझेदारहरू (स्वदेशी र विदेशी) संग कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गरिनेछ । जिल्लास्तरमा यी सवालहरूमा जिल्ला बाल कल्याण समिति र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले नेतृत्वदायी र सहजकर्ता दुवैको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकास्तरमा उक्त निकायबाट बालअधिकारको नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ । यस अतिरिक्त केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा आवश्यकता अनुसार बालबालिका सम्बन्धी विषयवस्तुमा थप ध्यान दिनको लागि समितिहरूको गठन गरी कार्यक्रममा समन्वय गरिनेछ र कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।