५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने, आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसको अलावा नेपाल सूर्ति नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो भने यसले जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन एवं सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भएका व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरोकारवाला निकाय वा संघसंस्थाले संचालन गर्ने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सञ्चार क्रियाकलापहरूलाई एकीकृत, अद्यावधिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन पारदर्शी स्वास्थ्य सञ्चार नीति तर्जुमा गरी लागु गर्नु आवश्यक छ । प्रस्तुत नीति तर्जुमा गर्नुका मुख्य मुख्य कारणलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :-

  • नागरिकको स्वास्थ्य स्थितिलाई सुधार गर्न सहयोग गर्ने,
  • राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,
  • नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने,
  • स्वास्थ्य सेवा र कार्यक्रमहरूको लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्न सहयोग गर्ने,
  • अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको खासगरी पहुँच नभएका दुर्गम गाउँमा बस्ने तथा भौगोलिक, जातीय, भाषिक, लैंगिक हिसाबले पछाडि परेका वा पारिएका जनमानस एवं गरिब र सीमान्तकृत नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच एवं उपयोग वृद्धि गर्ने,
  • स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न निकाय र सञ्चार माध्यमहरूसँग समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था मिलाई अनधिकृत प्रचारप्रसार र दोहोरोपना रोक्ने,
  • सबै सञ्चार माध्यमहरूबाट समानुपातिक रूपमा स्वास्थ्य सन्देश वा सूचनाहरूको प्रचारप्रचार हुने व्यवस्था मिलाउने,
  • स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न निकायबाट उत्पादन एवं प्रचारप्रसार हुने सन्देश वा सूचना वा सामग्री र कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरीयता, शुद्धता, आधिकारिकता, एकरूपता र उपयुक्तता कायम गर्ने,
  • स्वास्थ्य सञ्चार सम्बन्धी मानवीय, वित्तीय तथा भौतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।