आ‍.व‍. २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको

आ‍.व‍. २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको

मिति २०७६/५/२६ गते  विहिबार नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले आ.व. २०७५/०७६ मा गरेको काम कारबाही समेतको वार्षिक प्रतिवेदन अध्यक्ष श्री माधव पौडेलज्यूले माननीय कानून, न्याय तथा स‌ंसदीय मामिला मन्त्री श्री भानुभक्त ढकालज्यू समक्ष पेश गर्नुभयो ।