अनुसूची-५ उद्योग सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्ने अवधि

अनुसूची-५ उद्योग सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्ने अवधि

(नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

 
(क) ऊर्जा मूलक उद्योग
सि.नं. उद्योगको प्रकृति अवधि कैफियत
१. जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्याँस, वायोमास वा अन्यस्रोतहरुबाट उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने निर्माण गर्ने उद्योग, मेसिन/उपकरण पाँच वर्ष  
२. विद्युत प्रसारण लाइन छ  वर्ष  
३. विद्युत वितरण प्रणाली चार  वर्ष  
स्पष्टीकरणः जलविद्युत उत्पादन गर्ने ५०० मे.वा.सम्मलाई पाँच वर्ष, सोभन्दा बढी क्षमता हुनेलाई दश वर्ष ।
(ख) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग
१. फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोधन तीन  वर्ष  
२. खाद्यवस्तु प्रशोधन दुई  वर्ष  
३. पशुपालन, पक्षीपालन (अष्ट्रिच समेत), पशुपक्षी प्रजनन र मासु उत्पादन तथा प्रशोधन तीन  वर्ष  
४. दूध उद्योग (दूधका परिकार उत्पादन समेत) दुई  वर्ष  
५. मत्स्यपालन, माछाभुरा उत्पादन, प्रशोधन एवं प्याकेजिङ्ग तीन  वर्ष  
६. रेशम खेती/रेशम प्रशोधन पाँच वर्ष/ दुई वर्ष प्रशोधन- दुई वर्ष
७. चिया बगान/चिया प्रशोधन पाँच वर्ष/ दुई वर्ष प्रशोधन- दुई वर्ष
८. कफी खेती/कफी प्रशोधन पाँच वर्ष/ दुई वर्ष प्रशोधन- दुई वर्ष
९. जडीबुटी खेती/जडीबुटी प्रशोधन, पाँच वर्ष/ दुई वर्ष प्रशोधन- दुई वर्ष
१०. तरकारी बीउ, बिजन उत्पादन दुई वर्ष  
११. तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन दुई वर्ष  
१२. हरित गृह स्थापना र सञ्चालन दुई वर्ष  
१३. मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन) दुई वर्ष  
१४. पुष्प खेती, पुष्प प्रशोधन ‍(माला बनाउने, सजावट गर्ने, गुच्छा बनाउने र बीउ बिजन उत्पादन समेत) दुई वर्ष  
१५. नर्सरी व्यवसाय दुई वर्ष  
१६. रबर खेती, रबरको प्रारम्भिक प्रशोधन र सञ्चालन पाँच वर्ष/ दुई वर्ष प्रशोधन- दुई वर्ष
१७. शीत भण्डार, कृषि बजार स्थापना तथा सञ्चालन दुई वर्ष  
१८. सामुदायिक, कबुलियति, साझेदारी र निजी वनको स्थापना र व्यवस्थापन पाँच  वर्ष  
१९. नगदेबालीको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधन (जस्तैः ऊखु, कपास, सनपाट, सजिवन, स्वीट सरघम, स्टेभिया रेवौडिएन, सुर्ती, जुट, अलैंची, अदुवा, केशर, तेलहन र यस्तै मसलावाली, दलहन आदि) तीन वर्ष/ दुई वर्ष प्रशोधन-  दुई वर्ष
२०. वेत, बाँस खेती र वेत बाँसजन्य उत्पादनहरु तीन  वर्ष  
२१. वनस्पति उद्यान स्थापना र व्यवस्थापन तीन  वर्ष  
२२. वनस्पति प्रजनन व्यवसाय (टिस्यु कल्चर समेत) तीन  वर्ष  
२३. अन्य गैर काष्ठजन्य वन पैदावारमा आधारित दुई  वर्ष  
(ग) खनिज उद्योग
१. खनिज उत्खनन् वा प्रशोधन गरी कुनै धातु वा धातु बाहेकका खनिज पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पाँच  वर्ष  
(घ) निर्माण उद्योग
१. सडक, पुल, सुरुङ्ग पाँच  वर्ष  
२. रोपवे, रेलवे, ट्राम, ट्रलिबस, केबुल कार, मोनोरेल र स्लाईडिङ्गकार तीन  वर्ष रेलवे- पाँच वर्ष
३. हवाई धावन मार्ग/विमानस्थल पाँच  वर्ष  
४. औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स तीन वर्ष  
५. सभा सम्मेलन केन्द्र दुई  वर्ष  
६. ढल तथा ढल निकास तीन  वर्ष  
७. खानेपानी आपूर्ति तथा वितरण तीन  वर्ष  
८. सिँचाइ पूर्वाधार तीन  वर्ष  
९. खेलकुद गृह, रङ्गशाला दुई  वर्ष  
१०. सवारी पार्किङ्ग स्थल, पार्किङ्ग गृह दुई  वर्ष  
११. निर्यात प्रशोधन क्षेत्र तीन  वर्ष  
१२. विशेष आर्थिक क्षेत्र तीन  वर्ष  
१३. कार्गो कम्प्लेक्स तीन  वर्ष  
१४. दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र दुई  वर्ष  
१५. टेलिफोन टावर, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, भू–उपग्रह, भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र एक  वर्ष  
१६. घर तथा आवास भवन तीन  वर्ष  
१७. फिल्म सिटि निर्माण, फिल्म स्टुडियो निर्माण तीन  वर्ष  
१८. व्यापारिक कम्प्लेक्स तीन  वर्ष  
(ङ) पर्यटन उद्योग
१. पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल, रिजोर्ट तथा रेष्टुराँ दुई वर्ष १०० बेड भन्दा बढीभएको होटल- तीन वर्ष
२. ट्राभल एजेन्सी, टुर अप्रेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज र स्पा एक  वर्ष  
३. साहसिक पर्यटनः स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर र्याफ्टिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोनिङ, प्यारा सेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बञ्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहण र अवलोकन एक  वर्ष  
४. गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा एक  वर्ष  
५. ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे तथा पर्यावरणीय पर्यटन एक  वर्ष  
६. साँस्कृतिक, धार्मिक, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन एक  वर्ष  
७. मनोरञ्जन पार्क दुई   वर्ष  
८. वन्यजन्तु आरक्ष पाँच  वर्ष  
९. माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन दुई  वर्ष  
(च) सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारितः
   (अ )  सूचना प्रविधि उद्योग
१. टेक्नोलोजी पार्क दुई  वर्ष  
२. आई.टि. पार्क दुई  वर्ष  
३. वायोटेक पार्क दुई  वर्ष  
४. सफ्टवेयर विकास एक  वर्ष  
५. कम्प्यूटर तथा सम्बन्धित सेवाहरु एक  वर्ष  
६. तथ्याङ्क प्रशोधन एक  वर्ष  
७. साइवर क्याफे एक वर्ष  
८. डिजिटल म्यापिङ्ग एक वर्ष  
९. विजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग (वि.पि.ओ.) एक  वर्ष  
१०. डाटा माइनिङ्ग, क्लाउड कम्प्यूटिङ्ग एक  वर्ष  
   (आ )  सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित
१. इन्टरनेट सेवा एक  वर्ष  
२. टेलिफोन, मोबाईल टेलिफोन, मोबाईल स्याटलाइट टेलिफोन तीन  वर्ष  
३. टेलिपोर्ट सेवा तीन  वर्ष  
४. भू– उपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना एवं सञ्चालन, भू–उपग्रह प्रसारकेन्द्र स्थापना, भिस्याट तीन  वर्ष  
५. ब्रोडव्याण्ड पूर्वाधार, टेलिकम टावर, अप्टिकल नेटवर्क, स्याटलाइट नेटवर्क दुई वर्ष  
   (इ)  सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित
१. एफ.एम. रेडियो, डिजिटल रेडियो सेवा एक  वर्ष  
२. डिजिटल भू–सतही टेलिभिजन, स्याटलाइट टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन एक   वर्ष  
३. आइपिटिभी, अनलाइन सेवा एक  वर्ष  
४. डिजिटल केबुल टि.भी. नेटवर्क, डाइरेक्ट–टू–होम स्याटलाइट सेवा, एम.एम.डि.एस नेटवर्क एक  वर्ष  
५. रेकडिङ्ग स्टुडियो, प्रसारण स्टुडियो एक  वर्ष  
६. प्रिन्ट मिडिया उद्योग, अडियो भिजुअल सामग्री उत्पादन उद्योग, विज्ञापन निर्माण उद्योग एक  वर्ष  
७. सिनेमा उत्पादन, सिनेमा हल, मल्टिप्लेक्स सिनेमा हल, फिल्म सिटी निर्माण, फिल्म स्टूडियो निर्माण दुई  वर्ष  
(छ) सेवामूलक उद्योग
१. यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कशप) एक  वर्ष  
२. छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेवा एक  वर्ष  
३. पेशागत अनुसन्धान तथा विकास, व्यवस्थापन, ईन्जिनियरिङ्ग तथा डिजाइन, कानूनी, लेखा, लेखापरीक्षण,

शिक्षण प्रशिक्षण, शैक्षिक तथा प्राविधिक परामर्श सेवाहरु

एक  वर्ष  
४. जिनिङ्ग तथा बेलिङ्ग व्यवसाय एक  वर्ष  
५. चलचित्र निर्माण व्यवसाय एक  वर्ष  
६. प्रदर्शनी सेवा एक  वर्ष  
७. सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय एक  वर्ष  
८. निर्माण व्यवसाय एक  वर्ष  
९. सार्वजनिक यातायात व्यवसाय एक  वर्ष  
१०. फोटोग्राफी एक  वर्ष  
११. अस्पताल तीन  वर्ष १०० बेडभन्दा माथि भएको अस्पताल- पाँच वर्ष
१२. नर्सिङ्ग होम तीन  वर्ष १०० बेडभन्दा माथि  भएको नर्सिङ्ग होम-  पाँच वर्ष
१३. शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था तीन  वर्ष प्रशिक्षण-  एक वर्ष
१४. पुस्तकालय, अभिलेखालय तथा सङ्ग्रहालय सेवा एक  वर्ष  
१५. प्रयोगशाला एक  वर्ष  
१६. हवाई यातायात सेवा दुई  वर्ष  
१७. खेलकूद सेवा एक  वर्ष  
१८. शीत भण्डार सञ्चालन (गैह्र कृषिजन्य) एक  वर्ष  
१९. हाउस वायरिङ्ग इलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग र मर्मत एक  वर्ष  
२०. फोहोरमैला सङ्कलन तथा सरसफाई, फोहरमैला पुनःप्रशोधन एक  वर्ष  
२१. घर जग्गा खरिद गरी भूमि विकास गरी बिक्री गर्ने व्यवसाय एक  वर्ष  
२२. निर्माण सम्बन्धी भारी उपकरण (हेभी इक्वीपमेण्ट) भाडा, मर्मत तथा सञ्चालन एक  वर्ष  
२३. पशु चिकित्सा सेवा एक  वर्ष  
२४. व्याट्री रिचार्जिङ्ग एक  वर्ष  
२५. स्वास्थ्य परीक्षण (एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एम.आर.आइ, अल्ट्रासाउन्डजस्ता सेवाहरु) तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला एक  वर्ष  
२६. निर्माण भर्इसकेका पूर्वाधारहरुको सञ्चालन गर्ने (जस्तैः सभा सम्मेलन भवन, खानेपानी आपूर्ति, इन्धन तथा इन्धनजन्य ग्याँस आपूर्ति सम्बन्धी पाइप लाइन, गोदामघर तथा भण्डारण, विमानस्थल, बसपार्क, रङ्गशाला, स्पोर्टस् कम्प्लेक्स, रोपवे, सडक) एक  वर्ष  
२७. सिँचाइ, विद्युत प्रशारण, विद्युत गृह, रेलवे सेवा, कार्गो कम्प्लेक्स, इनल्याण्ड क्लियरेन्स डिपो (आई.सि.डि.) आदि सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरु एक  वर्ष  
२८. खाद्यान्न कुटानी, पिसानी, पेलानी र प्याकिङ्ग गर्ने कार्य एक  वर्ष  
२९. कपडा तथा धागो रङ्गाई, साइजिङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बुन्ने उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि गरेकोमा बाहेक), कार्गो व्यवसाय एक वर्ष  
३०. प्याकेजिङ्ग, रिफिलिङ्ग सेवा (एल.पी.जी. ग्यांस रिफिलिङ्ग र सवारी ग्याँस रिफिलिङ्ग गर्ने स्टेशन समेत) एक  वर्ष  
३१. कुरियर सेवा एक  वर्ष  
३२. ड्राइक्लिनिङ्ग व्यवसाय एक  वर्ष  
३३. व्यूटी पार्लर एक  वर्ष  
३४. आन्तरिक सजावट (इण्टेरियर डेकोरेशन) एक  वर्ष  
३५. सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय एक  वर्ष  
३६. प्रकाशन सेवा एक  वर्ष  
३७. विज्ञापन सेवा एक  वर्ष  
३८. विज्ञापन सामग्री तयार गर्ने सेवा एक  वर्ष  
३९. समाचार सम्प्रेषण सेवा एक  वर्ष  
४०. टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न बनाइएका कार्यक्रम र डकुमेन्ट्री टेलीफिल्म उत्पादन तथा प्रसारण एक  वर्ष  
४१. स्वाइल टेष्टिङ्ग सेवा एक  वर्ष  
४२. स्वास्थ्य (हेल्थ) क्लब एक  वर्ष  
४३. पानी ढुवानी तथा वितरण सेवा एक  वर्ष  
४४. जुलोजिकल पार्क सञ्चालन एक  वर्ष  
४५. जियोलोजिकल पार्क सञ्चालन एक  वर्ष  
४६. व्यवसाय सम्बर्द्धन सेवा (विजिनेस इन्क्यूवेसन सर्भिस) एक  वर्ष  
४७. व्यापारिक कम्प्लेक्स सञ्चालन एक  वर्ष  
४८. वैदेशिक रोजगार सेवा एक  वर्ष  
४९. वायोटेक पार्क एक  वर्ष  
५०. सिनेमा हल एक  वर्ष  
५१. मल्टिप्लेक्स थियटर एक  वर्ष  
५२. सिलाई बुनाई एक  वर्ष  
५३. खनिज अध्ययन तथा अनुसन्धान एक  वर्ष  
५४. अनुसन्धान तथा विकास सेवा एक  वर्ष  

(ज) उत्पादन मूलक उद्योग

१. सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तीन  वर्ष चुन ढुङ्गामा आधारित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)– पाँचवर्ष
२. प्लास्टिकका सामान उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
३. इँटा, टायल उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
४. आइरन रड उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
५. ब्याट्री (ड्राइ वा वेट सेल) उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
६. रासायनिक मल उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
७. अर्गानिक मल उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
८. लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
९. चिनी उत्पादन गर्ने तीन  वर्ष  
१०. खाँडसरी (सख्खर) उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
११. राइस मिल दुई  वर्ष  
१२. मैदा मिल दुई  वर्ष  
१३. तेल मिल दुई  वर्ष  
१४. दाल मिल दुई  वर्ष  
१५. फ्रुट जुस उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
१६. सफ्ट ड्रिङ्क उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
१७. पशुपक्षीका दाना उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
१८. एलोपेथिक औषधी उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
१९. आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
२०. पशुपक्षीका औषधी उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
२१. एसिड, अल्काली र अन्य केमिकल उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
२२. मदिरा उत्पादन गर्ने तीन  वर्ष  
२३. बियर उत्पादन गर्ने तीन  वर्ष  
२४. वाइन, साइडर उत्पादन गर्ने तीन  वर्ष  
२५. स्प्रिट उत्पादन गर्ने तीन  वर्ष  
२६. अल्कोहोलिक ड्रिङ्क उत्पादन गर्ने तीन  वर्ष  
२७. चुरोट उत्पादन गर्ने तीन  वर्ष  
२८. बिँडी उत्पादन गर्ने एक  वर्ष  
२९. सलाई उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
३०. मैनबत्ती, अगरबत्ती उत्पादन गर्ने एक  वर्ष  
३१. प्रिफेब्रिकेशनका सामान उत्पादन गर्ने एक  वर्ष  
३२. ग्रिल, फलामका सामान उत्पादन गर्ने एक  वर्ष  
३३. जस्ता पाता उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
३४. अन्य खाद्य प्रशोधन चाउचाउ, चिया, चिजबल्स आदि उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
३५. गुटखा, पानमसला, सूर्तिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
३६. इलेक्ट्रोनिक सामान उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
३७. इलेक्ट्रिक सामान उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
३८. बिजुलीको तार (केबुल) उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
३९. तारजाली उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
४०. साबुन, स्याम्पु, वासिङ पाउडर उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
४१. छाला प्रशोधन गर्ने दुइ  वर्ष  
४२. ढुङ्गा, क्रशर सञ्चालन गर्ने एक  वर्ष  
४३. बालुवा प्रशोधन गर्ने एक  वर्ष  
४४. रङ्गरोगन उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
४५. फोम उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
४६. धागो, कपडा रङ्गाई, छपाई गर्ने दुई  वर्ष  
४७. धुलाई गर्ने, डाई गर्ने दुई  वर्ष  
४८. प्रिन्टिङ प्रेस दुई  वर्ष  
४९. कागज, पल्प पेपर उत्पादन गर्ने तीन  वर्ष  
५०. स्टेशनरीका सामान उत्पादन गर्ने एक  वर्ष  
५१. चुनढुङ्गा प्रशोधन, चुन उत्पादन तीन  वर्ष  
५२. पानी प्रशोधन गर्ने दुई  वर्ष  
५३. टायर, ट्युब, रबर प्रशोधन गर्ने दुई  वर्ष  
५४. बिटुमिन तथा बिटुमिन इमल्सन उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
५५. हाड, सिङ, खुरको रासायनिक प्रशोधन गर्ने दुई  वर्ष  
५६. काठ मिल, फर्निचर उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
५७. प्लाइउड उत्पादन गर्ने दुई  वर्ष  
५८. अन्य उत्पादनमूलक तीन  वर्ष