धारा ४

धारा ४

संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको धारा १०२ को प्रकरण १ र सो अनुसार महासभाले ग्रहण गरेका नियमहरु बमोजिम प्रस्तुत प्रोटोकल र प्रोटोकलद्वारा महासन्धिमा गरिएका तत् तत् मितिहरुमा लागू भएका संशोधनहरुको दर्ता लागू गर्ने तथा प्रोटोकल र महासन्धिको संशोधित प्रति दर्ता भएपछि सकेसम्म चाँडो प्रकाशित गर्ने अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई दिईएको छ ।