धारा ५

धारा ५

अरवी, चिनिया, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रसियाली र स्पेनी भाषाका प्रतिहरु समान रुपले प्रामाणिक भएको प्रस्तुत प्रोटोकल संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालयको अभिलेखालयमा दाखिला गरिनेछ ।
अंग्रेजी र फ्रान्सेली भाषाका प्रतिहरु मात्र प्रामाणिक भएको अनुसूची बमोजिम संशोधन गरिने अनुसूचीका अंग्रेजी तथा फ्रान्सेली मूल प्रतिहरु समान रुपमा प्रामाणिक हुनेछन् र चीनियाँ, रसियाली एवं स्पेनी प्रतिहरु अनुवाद हुनेछन् । महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरु एवं संयुक्त राष्ट्र संघका अन्य सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरुलाई पठाउनकालागि महासचिवले अनुसूची लगायत प्रोटोकलका प्रमाणित प्रतिहरु तयार पार्नेछन् । त्यसैगरी, धारा ३ मा ब्यवस्था भए बमोजिम संशोधनहरु लागू भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघका गैर सदस्य राष्ट्रहरु लगायतका राष्ट्रहरुलाई पठाउनकोलागि निजले त्यसरी संशोधन गरिएको महासन्धिका प्रमाणित प्रतिहरु तयार पार्नेछन् । यस कुराको प्रमाणस्वरुप आ–आफ्ना सम्बन्धित सरकारहरुद्वारा विधिवत अधिकार पाएका देहायका हस्ताक्षरकारीहरुले आ–आफ्नो हस्ताक्षर अगाडि उल्लिखित मितिमा प्रस्तुत प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।   उन्नाईस सय त्रिपन्नको डिसेम्वर महिनाको सातौं दिनमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालय न्यूयोर्कमा प्रोटोकल सम्पन्न भएको हो ।